Søk på nettsiden

Sak: 11-384 Klage vedrørende opphør av strømavtale – NorgesEnergi AS

Saken gjaldt uenighet om opphørsdato for strømleveranse. Klager avviste faktura på forbruk for november og fram til 04.12.10 og hevdet å ha sagt opp både til netteier og til innklagede. Innklagede la vekt på at klager indirekte hadde godtatt opphørsdatoen og betalt nettleie fram til 04.12.10. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om opphørsdato for strømleveranse.

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale § 5-3. Standard Nettleieavtale § 11-1.

Historikk:

01.09.10 Leieforholdet sagt opp og det var tre måneders oppsigelsestid, dvs. per 01.12.10
13.12.10 Innklagede mottok opphørsmelding fra netteier med sluttdato 04.12.10
14.12.10 Innklagede mottok måleravlesning fra opphørsdatoen
24.08.11 Netteier mottok melding fra klager om at overtakelse skulle være fra 05.09.10 og ikke 04.12.10

Krav: Klager avviser faktura på forbruk for november og fram til 04.12.10.

Partenes anførsler:

Klager viser til at han flyttet ut den første uken i oktober 2010 og at leiligheten sto tom til desember 2010, men at utleier overtok fra 15.11.10.

Klager hevder å ha sagt opp både til netteier og til innklagede og å ha tegnet avtale med både netteier og innklagede på ny adresse.

Klager viser til at han har betalt forbruk for oktober måned, men protesterer på fakturert forbruk for november til 04.12.10.

Innklagede anmoder om at klagen avvises og at klager tar saken opp med sin tidligere huseier. Innklagede legger vekt på at klager indirekte har godtatt opphørsdatoen og betalt nettleie fram til 04.12.10. Innklagede viser til at det ble gjort en avtale mellom huseier og leietaker om strømforbruk for perioden etter den 15.09.10.

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om opphørsdato for strømleveranse.

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 5-3 kan kraftleveringsavtale uten særskilt avtalt opphørsdato sies opp av hver av partene med to ukers skriftlig varsel. I henhold til Standard Nettleieavtale § 11-1 kan kunden si opp avtalen med to ukers varsel.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, kan ikke nemnda se at det foreligger en oppsigelse før 04.12.10. På denne bakgrunn må klager betale strømforbruk fram til denne dato.

Nemnda legger til at hvis det har vært en avtale mellom klager og huseier om at huseier skulle dekke strøm, må klager ta dette opp med huseier.

Ut i fra dette finner nemnda ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 19. desember 2011

Einar Kaspersen, leder
Linn Hogner, Forbrukerrådet
Stian Thommesen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemnda sitt vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?