Søk på nettsiden

Sak: 11-406 Klage vedrørende inngåelse av avtale – Telinet Energi AS

Saken gjaldt uenighet om inngåelse av avtale. Klager avviste å betale bruddgebyr og hevdet at hun aldri hadde inngått avtale med innklagede, men kun undertegnet på å bli tilsendt informasjon. Klager pekte på det var gått et halvt år før leverandørbytte fant sted. Innklagede hevdet manglende måleravlesning var grunnen til den forsinkede leveransen. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om inngåelse av avtale.

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale § 4-5.

Historikk:

17.06.10: Klager møter innklagedes selger
24.01.11: Leverandørbytte foretatt
16.05.11: Sluttavregning pålydende 2172,86 kr


Krav: Klager avviser å betale bruddgebyr.

Partenes anførsler:

Klager hevder at hun aldri har inngått noen avtale med innklagede. Klager hevder at hun kun undertegnet på å bli tilsendt informasjon om tilbud fra innklagede og peker på at det ikke er hun som har fylt ut skjema. Hun avviser også at hun har mottatt faktura eller angrerettskjema. Klager peker på at i hennes tilfelle har det gått et halvt år før leverandørbytte fant sted. Klager har betalt forbruk og renter men ønsker ikke å betale bruddgebyret.

Innklagede hevder å ha sendt klager beskjed om manglende måleravlesning og at dette er grunnen til den forsinkede leveransen. Innklagede sa opp leveransen på grunn av manglende betaling. Innklagede kan ikke se at det er gjort noen feil i behandlingen av klager, og peker på klager har signert kontrakt og signert for å ha mottatt angrerettskjema.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om inngåelse av avtale.

Nemnda legger til grunn at det ble inngått en avtale mellom partene den 17.06.10. Leverandørbytte ble først foretatt den 24.01.11.

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 4-5 kan kunden heve avtalen dersom oppstarten av kraftleveransen er forsinket og dette ikke skyldes kunden eller forhold på kundens side. Etter nemndas vurdering var oppstart av kraftleveransen i dette tilfellet så forsinket at klager hadde rett til å heve avtale.

Nemnda anbefaler at krav om bruddgebyr frafalles. Det er uklart for nemnda om klager har betalt strøm til annen kraftleverandør i perioden 24.01.11 – 16.05.11. Dersom klager ikke har betalt strøm til annen kraftleverandør i denne perioden, plikter hun å betale for forbruket til Telinet.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda anbefaler at krav om bruddgebyr frafalles.

Oslo, 19. desember 2011

Einar Kaspersen, leder
Linn Hogner, Forbrukerrådet
Stian Thommesen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemnda sitt vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?