Søk på nettsiden

Sak: 11-414 Klage vedrørende strømavtale for hus som ikke er i bruk – Stange Energi AS

Saken gjaldt oppsigelse av nettleieavtale. Klager avviste krav fra Stange Energi AS og hevdet å ha sagt opp kundeforholdet. Stange Energi AS viste til at klager overtok abonnementet etter skriftlig bestilling 06.12.10. Mottatt e-post fra klager ble ikke godtatt som oppsigelse og klagers leverandørbytte bekreftet at oppsigelse ikke var ønsket. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

Saken gjelder oppsigelse av nettleieavtale.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §11

Historikk:

06.12.10: Klager blir kunde hos innklagede, oppført med leveringspliktig strøm

02.05.11: Klager velger ny kraftleverandør.


Krav: Klager avviser krav fra netteier.

Partenes anførsler:

Klager viser til at saken gjelder et hus som ikke er i bruk. Klager hevder å ha sagt opp kundeforholdet til innklagede. Dette gjorde han fordi han mottok en regning med stipulert forbruk på over 30 ganger forbruket. Klager ser ingen grunn til å betale mottatte regninger da han hevder at det er nettselskapets ansvar at kundeforholdet ikke ble avsluttet slik han ønsket. Klager peker også på at Stange Energi AS ikke har gjort rede for kravet eller sendt spesifisert regning på klagers anmodning.

Stange Energi AS viser til at klager overtok abonnementet etter skriftlig bestilling 06.12.2010, og at han har stått på leveringspliktig strøm siden oppstart. Stange Energi AS viser til at de mottok e-post fra klager med krav om at faktura ”settes i 0” og at trussel om oppsigelse ikke kan godtas som oppsigelse av leveransen. Stange Energi AS peker på at en oppsigelse ville medført stenging av anlegget og at klagers leverandørbytte bekrefter at dette ikke var ønsket. Nettselskapet peker videre på at nettleiens faste beløp er uavhengig av forbruk og må betales.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder oppsigelse av nettleieavtale.

Nemnda legger til grunn at strømavtale ble opprettet 06.12.10 og at den ble sagt opp av klager i e-post av 16.01.11 til Stange Energi AS. Nettleieavtale kan sies opp med 14 dagers varsel i henhold til Standard Nettleieavtale § 11. Ut i fra dette vil avtalen være oppsagt per 30.01.11. Nemnda legger til grunn at klager ikke var Stange Energi AS sin kunde fra 30.01.11 inntil 02.05.11 da han tegnet ny kraftleveringsavtale. I denne perioden skal ikke klager betale nettleiens faste beløp.

Nemnda legger i sin vurdering vekt på at Stange Energi AS burde tatt kontakt med klager dersom de var usikre på om e-posten fra klager var å oppfatte som en oppsigelse og at de også burde informert klager om hva oppsigelse eller frakopling fra strømnettet innebærer.

Nemnda anbefaler at klager slipper å betale nettleiens fastbeløp i perioden 30.01.11 - 02.05.11.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager slipper å betale nettleiens fastbeløp i perioden 30.01.11 - 02.05.11.

Oslo, 9. januar 2012

Einar Kaspersen, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Stian Thommesen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemnda sitt vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt. 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?