Søk på nettsiden

Sak: 11-220 B Klage vedrørende strømavbrudd etter utløst jordfeilbryter – Elverum Nett AS

Saken gjaldt gjenopptagelse. Det ble fattet slikt vedtak i saken 28.11.11: Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klagers gis medhold. Nemnda avviste enstemmig gjenopptagelse.

Det ble fattet vedtak i saken 28.11.11.

Vedtak: Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klagers gis medhold.

Vedtak ble oversendt partene i brev datert 29.12.11.

Ved brev datert 31.12.11 har klager bedt om gjenopptagelse av saken.

Elverum Nett AS er orientert om dette i brev fra sekretariatet datert 03.01.11.

Vedlagt følger vedtaket av 28.11.11 og klagers brev datert 31.12.11.

 
Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder gjenopptagelse.

I henhold til nemndavtalen punkt 5.9 kan en sak gjenopptas til ny behandling når det opplyses en ny kjensgjerning eller fremskaffes et nytt bevis, som alene eller i forbindelse med det som tidligere er fremført med overveiende sannsynlighet måtte ha medført en annen avgjørelse.

Nemnda kan ikke se at vilkår for gjenopptagelse foreligger.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda avviser gjenopptagelse.

Oslo, 9. januar 2012.

Einar Kaspersen, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Stian Thommesen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemnda sitt vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?