Søk på nettsiden

Sak: 11-504 Klage vedrørende fastprisavtale – Ustekveikja Energi AS

Saken gjaldt opplysning om kostnad for brudd ved tegning av fastprisavtaler. Klager krevde at fastprisavtalene ble endret fra treårsavtaler til ettårsavtaler uten belastning med kostnader for brudd. Klager hevdet det var hans mening å bestille ett års fastprisavtaler, men at han ved en feil bestilte fastpris for tre år. Klager etterlyste bedre opplysning og en advarsel ved bestilling om at man risikerer å bli belastet med kraftleverandørens kostnad ved brudd på avtale. Ustekveikja Energi AS viste til at klager tegnet fastprisavtale for tre anlegg og at ved endring av disse ville det bli kalkulert bruddgebyr og økonomisk tap de ville blir påført ved at avtalene ikke ble fullført. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder opplysning om kostnad for brudd ved tegning av fastprisavtaler.
 
Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale §§ 1 og 5-1.

Historikk:
I juni 2011 tegnet klager tre fastprisavtaler på internett


Krav: Klager krever at fastprisavtalene endres fra treårsavtale til ettårsavtale uten å bli belastet med kostnad for brudd.


Partenes anførsler:

Klager hevder at da han bestilte fastprisavtaler på Ustekveikja Energi AS sin hjemmeside, var det hans mening å bestille ett års fastprisavtaler, men at han ved en feil bestilte fastpris for tre år, noe han oppdaget noen måneder etter at avtalene var tegnet.

Klager ønsket å endre avtalene til ett års fastprisavtaler, eventuelt å bryte avtalene og inngå nye ett års avtaler. Klager kan ikke se å ha fått varsel om at det koster penger å bryte slike avtaler. Klager har fått beskjed om at kraftleverandøren skal ha kr 19 613,54 om han bryter avtalene.

Klager viser til at han krysset av for å ha lest vilkårene uten å ha lest dem, da han tegnet avtalene.

Selv om det står i vilkårene, etterlyser klager bedre opplysning og en advarsel ved bestilling om at man risikerer å bli belastet med kraftleverandørens kostnad ved brudd på avtale. Klager synes det er rart at man ikke opplyser bedre hvilke konsekvenser en slik fastprisavtale kan medføre, og mener derfor at han bør få sitt krav innfridd om at avtalene endres til ettårsavtaler.

Ustekveikja Energi AS viser til at klager tegnet fastprisavtale for tre anlegg som løper til 30.06.14. Ved endring av disse vil det bli kalkulert bruddgebyr og økonomisk tap som de blir påført ved at avtalene ikke fullføres.
Ustekveikja Energi AS hevder å ha dokumentert grunnlaget for tap ved brudd av fastprisavtaler samt at leveringsbetingelser ble sendt kunden umiddelbart etter bestilling. Kunden har også godkjent leveringsbetingelsene i bestilling på web.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder opplysning om kostnad for brudd ved tegning av fastprisavtaler.

Dersom kunden ønsker å si opp en tidsbegrenset fastprisavtale, må kunden dekke kraftleverandørens direkte økonomiske tap ved at leveransen ikke fullføres, jamfør § 5-1. Det direkte økonomiske tapet beregnes etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper.

Slik denne saken er belyst legger nemnda til grunn at klager ikke har bestridt at treårs avtaler er inngått. Nemnda legger videre til grunn at Ustekveikja Energi AS har sannsynliggjort tapet. Slik nemnda ser det er det ikke overraskende at det er bestemmelser om å dekke økonomisk tap ved brudd på avtale.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 16. april 2012

Einar Kaspersen, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Christine Ottersen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?