Søk på nettsiden

Sak: 12-06 Klage vedrørende krav om erstatning som følge av høy spenning - Troms Kraft Nett AS

Saken gjaldt erstatningskrav som følge av for høy spenning. Klager krevde økonomiske tap dekket og mente at høy spenning var årsak til at termostat, kjøleskap og vaskemaskin røk. Troms Kraft Nett AS hevdet målt spenning i transformator den 08.06.11 tilsa at spenningen lå innenfor de fastlagte toleransegrenser som er beskrevet i forskrift om leveringskvalitet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder erstatningskrav som følge av høy spenning.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13.

Historikk:
08.06.11 Spenningsmåling innenfor krav i forskrift. Trafo ble trinnet ned.


Krav: Klager krever økonomiske tap på kr 17 735,- dekket.

Partenes anførsler:

Klager viser til at termostat til varmekabel måtte skiftes og at montøren mente årsaken til feilen var for høy spenning. Klager viser også til at det har vært et stort forbruk av lyspærer i blokka. Klager har videre opplyst at kjøleskap og vaskemaskin sluttet å virke. Klager antar at den høye spenningen er årsaken til at termostat til varmekabler, kjøleskap og vaskemaskin røk. Kjøleskap og vaskemaskin var ca fire år gamle.

Klager påstår et økonomisk tap på kr 17 735,- og krever dette dekket.


Troms Kraft Nett AS hevder målt spenning i transformator den 08.06.11 tilsier at spenningen i det aktuelle området ligger innenfor de fastlagte toleransegrenser som er beskrevet i forskrift om leveringskvalitet. Utgangsspenningen fra trafo ble likevel vurdert til å være noe høy og de har trinnet ned trafoen.

Troms Kraft Nett AS hevder årsaken til skaden er utenfor deres kontroll og avviser erstatningsansvar.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder erstatningskrav som følge av høy spenning.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 12-2 har nettselskapets ytelse en mangel dersom den ikke er i samsvar med forskrift om leveringskvalitet eller avtale med nettkunden.

Spenningen ble i dette tilfellet kun målt én dag. Etter nemndas vurdering burde det ideelt sett ha vært foretatt måling over flere dager for å få dokumentert spenningen over tid. Lederen og bransjens representanter bemerker imidlertid at dette hensynet strider mot behovet for å redusere spenningen slik at den trinnes ned til normal spenning, merkespenning. En samlet nemnd mener at det burde vært fremlagt dokumentasjon på spenningsmålingen. Nemnda finner det på bakgrunn av de foreliggende opplysninger usikkert om spenningen over tid har ligget innenfor toleransegrensen.

Det er på den annen side usikkert hva som var årsaken til skadene hos klager. Nemnda viser til at det fremkommer av klagen at kjøleskapet hadde et arbeidsområde med hensyn til spenningsvariasjoner som ligger under øvre toleransegrense i henhold til forskriften om leveringskvalitet. Kjøleskapet kunne således gått i stykker selv om spenningsleveransen lå innenfor gjeldende normer i henhold til forskriften om leveringskvalitet. For så vidt hva angår feilen på termostaten i gangen gir de foreliggende opplysninger ikke grunnlag for å fastslå årsaken til denne. Det samme gjelder feil på vaskemaskinen. Tapets størrelse er for øvrig uklart.

Nemnda finner etter en samlet vurdering ikke sannsynliggjort at vilkårene for erstatning er til stede og finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 14. mai 2012

Einar Kaspersen, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemnda sitt vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?