Søk på nettsiden

Sak: 12-11 Klage vedrørende tilknytning - Hafslund Nett AS

Saken gjaldt uenighet om hva som var en del av kundens anlegg og hva som var en del av nettselskapets anlegg (tilknytningspunktet). Krager mente Hafslund Nett AS skulle bekoste det private fordelingsskapet og mente dette var nettselskapets ansvar. Hafslund Nett AS hevdet det private fordelingsskapet ikke var en del av deres nettanlegg og at leveringspunket var ved skapvegg. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om hva som er en del av kundens anlegg og hva som er en del av nettselskapets anlegg (tilknytningspunktet).
 
Regelverk: Standard Tilknytningsvilkår § 4-1.


Krav: Krager mener Hafslund Nett AS skal bekoste det private fordelingsskapet.


Partenes anførsler:

Klager protesterer på å bekoste det private fordelingsskapet og mener dette er nettselskapets ansvar.


Hafslund Nett AS hevder at det private fordelingsskapet ikke er en del av deres nettanlegg. Bunnfradrag gjelder ikke for private anlegg som er en del av byggets installasjon. Leveringspunket er ved skapvegg.

Hafslund Nett AS hevder klager selv må dekke kostnadene med det private fordelingsskapet.

Hafslund Nett AS har opplyst at klager ikke kreves for anleggsbidrag av kostnadene for de elektromessige arbeidene med stikkledningen.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om hva som er en del av kundens anlegg og hva som er en del av nettselskapets anlegg (tilknytningspunktet).

I henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 4-1 markerer tilknytningspunktet overgangen mellom nettselskapets distribusjonsnett og den elektriske installasjonen og angir grensen for eiendomsforhold samt ansvar for drift og vedlikehold.

Slik nemnda ser det er Hafslund Nett AS sine vilkår i samsvar med Tilknytningsvilkår § 4-1. Nemnda legger til grunn at leveringspunket i dette tilfellet er ved skapvegg og at det private fordelingsskapet er innenfor klagers ansvarsområde.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 14. mai 2012

Einar Kaspersen, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Christine Ottersen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge


Elklagenemnda sitt vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?