Søk på nettsiden

Sak: 11-441 Klage vedrørende inngåelse av fastprisavtale for hytte – Gudbrandsdal Energi AS

Saken gjaldt uenighet om inngåelse av fastprisavtale. Klager mente å ha signert og returnert en avtale til selskapet og hevdet å ha bekreftet tilbudet per telefon. Klager ønsket å betale i henhold til avtalen. Gudbrandsdal Energi AS hevdet at signert avtale ikke ble mottatt i retur og klager sto på leveringsplikt. Gudbrandsdal Energi AS viste til at de hadde understreket at de måtte ha signert avtale for at den skulle iverksettes. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om inngåelse av fastprisavtale.

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale § 1-2.

Historikk:
18.11. og 24.11.10 To tilbud / kontraktsforslag sendt klager


Krav: Klager krever at fastprisavtalen skal gjelde ut avtaleperioden, alternativt at ansvaret for situasjonen deles 50/50.

Partenes anførsler:

Klager viser til at han mottok to tilbud/kontraktsforslag om kraftleveringsavtaler. Klager mener å ha signert og returnert den ene avtalen til selskapet og hevder å ha bekreftet tilbudet per telefon. Klager ønsker å betale i henhold til avtalen. Klager mener at når signert avtale ikke kom frem til selskapet, var den dog bekreftet muntlig. Klager har i ettertid byttet leverandør og vil at fastprisavtale skal gjelde ut avtaleperioden, alternativt at ansvaret for situasjonen deles 50/50.

Gudbrandsdal Energi AS viser til at de sendte to tilbud om kraftleveringsavtaler, hvorav det ene var en fastprisavtale. Signert avtale ble ikke mottatt i retur og klager sto på leveringsplikt. Gudbrandsdal Energi AS viser til at det i telefonsamtaler og e-postkorrespondanse med klager er understreket at de må ha signert avtale for at den skal iverksettes.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om inngåelse av fastprisavtale.

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale skal det foreligge skriftlig kraftleveringsavtale mellom ny leverandør og kunde. Slik denne saken er opplyst er det påstand mot påstand med hensyn til avsendt og mottatt skriftlig avtalebekreftelse. Nemnda legger til grunn at det er avsender som har ansvaret for å bevise at han har sendt signert avtale og videre at det er avsenders ansvar om noe blir borte i posten. Etter en samlet vurdering av de foreliggende opplysninger finner nemnda det mest sannsynlig at innklagede ikke har mottatt den signerte avtalen. Avtale er følgelig ikke inngått, og nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 5. mars 2012

Einar Kaspersen, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Christine Ottersen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge


Elklagenemnda sitt vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?