Søk på nettsiden

Sak: 11-447 Klage vedrørende bestilling av strømavtale / leverandørbytte – Norges Energi AS

Saken gjaldt uenighet om bestilling av strømavtale / leverandørbytte. Klager hevdet hun ikke hadde bestilt kraftleveringsavtale på internett og at hun heller ikke hadde mottatt noen bekreftelse. Norges Energi AS hevdet de hadde mottatt strømbestilling på sin internettside og at de deretter sendte e-post til klager samt velkomstbrev og angrerettskjema. Angreskjema kom ikke i retur og bestillingen ble gjennomført. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder bestilling av strømavtale / leverandørbytte.
 
Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale § 1-2.

Historikk:
17.03.11 Internettbestilling
05.04.11 – 13.06.11 Kundeperiode


Krav: Klager avviser at hun har byttet leverandør til Norges Energi AS

Partenes anførsler:

Klager avviser at hun har bestilt kraftleveringsavtale av Norges Energi AS og legger vekt på at hun ikke mottok noen bekreftelse fra dem.  Klager hevder at en utskrift fra websiden deres ikke er et bevis på inngått avtale. Klager legger vekt på at hun ikke godkjente det hun la inn på hjemmesiden, hun hadde ikke fylt ut måler ID og hun klikket ikke på send. Det faktum at hun ikke hadde måler ID betrygget henne om at hun ikke behøvde å gå tilbake til siden og slette det hun hadde skrevet.

Klager hevder hun ikke hørte noe fra Norges Energi AS før hun fikk en faktura. Klager hevder også at hun har fått purring på faktura hun ikke hadde mottatt. Klager viser til at fakturert forbruk var stipulert.

Klager hevder at en bestilling må gjøres aktivt fra henne og det er i dette tilfelle ikke foretatt. Klager undrer seg over at Norges Energi ikke kontaktet henne når de så at hun hadde vært på deres side. Klager hevder Norges Energi visste at hun hadde valgt en annen leverandør, men likevel tok en snarvei og tok henne som kunde

Klager hevder hun ikke har mottatt kopi av bestilling, e-postbekreftelse til kunde eller velkomstbrev med angrerettskjema.

Norges Energi AS hevder de har mottatt strømbestilling på sin internettside 17.03.11 og at klager hadde huket av for aksept av avtalevilkår og å være kjent med angrerett. Norges Energi AS hevder de deretter sendte e-post til klager samt velkomstbrev og angrerettskjema. Angreskjema kom ikke i retur og bestillingen ble gjennomført.
 
Norges Energi AS innhentet målepunkt ID og måleravlesning fra den lokale netteier. Det er ikke et krav i bestilling av strøm at anleggsopplysninger blir gitt fra kunden.

Norges Energi AS hevder klager var aktiv kunde i perioden 05.04.11 – 13.06.11 og opprettholder sitt krav på kr 860,79 i opphørsfakturaen.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder bestilling av strømavtale / leverandørbytte.

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale skal det foreligge skriftlig kraftleveringsavtale mellom ny leverandør og kunde. Slik denne saken er opplyst er det påstand mot påstand med hensyn til om det ble opprettet gyldig avtale via internett. Etter en samlet vurdering av de foreliggende opplysninger finner nemnda det mest sannsynlig at klager har sendt bestilling, og at denne er mottatt av innklagede. Nemnda viser til fremlagte kopier av bekreftelser som er sendt klager per e-post. Avtale er således inngått.

Nemnda finner etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo 5. mars 2012

Einar Kaspersen, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Christine Ottersen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge


Elklagenemnda sitt vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?