Søk på nettsiden

Sak: 11-456 Klage vedrørende varslet strømavbrudd – krav om erstatning – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt varslet strømavbrudd og krav om erstatning. Klager krevde forsikringens egenandel på kr 3 000,- dekket på grunn av ødelagt mat i fryser etter strømavbrudd. Hafslund Nett AS viste til at de ved to anledninger varslet kunden om strømutkobling på grunn av planlagte arbeider i fordelingsnettet. Varslene ble lagt i postkasse eller sendt i brevs form. Hafslund Nett AS mente varslingsplikten var oppfylt og avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder varslet strømavbrudd og krav om erstatning.
 
Regelverk: Standard Nettleieavtale § 8.

Historikk:
Planlagt og varslet strømutkobling 29.06.11 og 21.07.11, begge dager fra kl. 08.00 - 15.00


Krav: Klager krever forsikringens egenandel på kr 3 000,- dekket.

Partenes anførsler:

Klager krever forsikringens egenandel på kr 3 000,- erstattet på grunn av ødelagt mat i fryser ved strømavbrudd.

Hafslund Nett AS viser til at de ved to anledninger varslet kunden om strømutkobling på grunn av planlagte arbeider i fordelingsnettet. Varslene ble lagt i postkasse eller sendt i brevs form. Hafslund Nett AS mener varslingsplikten er oppfylt og avviser erstatningsansvar.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder varslet strømavbrudd og krav om erstatning.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 8 kan nettselskapet koble ut nettkunder for å gjennomføre vedlikehold etc. Det fremgår videre av bestemmelsen at nettselskapet ikke er ansvarlig for skade eller tap ved ut- eller innkoblinger som er hjemlet i bestemmelsen så fremt nettselskapet har informert kundene i henhold til § 13-2.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, finner nemnda at det er varslet i henhold til regelverket. Ut i fra dette har ikke klager krav på erstatning.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 5. mars 2012

Einar Kaspersen, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Christine Ottersen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge


Elklagenemnda sitt vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?