Søk på nettsiden

Sak: 12-27 Klage vedrørende gebyr ved oppsigelse av fastprisavtale – SKS Kraftsalg AS

Saken gjaldt gebyr ved oppsigelse av fastprisavtale. Klager brøt en treårs fastprisavtale etter ett år og avviste å betale kr 4 000 i gebyr for brudd på avtalen. SKS Kraftsalg AS hevdet de hadde lidt et tap ved at klager ikke fullførte avtalen, men tilbød å redusere kravet med 25 % hvis hun tegnet ny fastprisavtale. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder gebyr ved oppsigelse av fastprisavtale.

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale § 5-1 og SKS Kraftsalgs særbestemmelser punkt 2.

Historikk:
30.12.10 Klager bestilte treårs fastprisavtale på web
30.12.11 Klager brøt avtalen


Krav: Klager avviser å betale kr 4 000 i gebyr for brudd på fastprisavtale.

Partenes anførsler:

Klager brøt en treårs fastprisavtale etter ett år. Klager undrer seg over å bli krevet for lidt tap når SKS Kraftsalg AS kan selge strømmen til andre.

Klager avviser å betale kr 4 000 som krav for lidt tap. Klager har tilbudt seg å betale kr 1 000.


SKS Kraftsalg AS hevder de har lidt et tap på kr 4 000 ved at klager ikke fullfører avtalen. SKS Kraftsalg AS har tilbudt å redusere kravet med 25 % hvis hun tegner ny fastprisavtale..

SKS Kraftsalg AS har redegjort for at de kan selge strømmen videre til andre, men til en annen pris pga endringen i markedsprisene. SKS Kraftsalg AS hevder de har et reelt tap når de ikke får solgt kraften til den avtalte prisen.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder gebyr ved oppsigelse av fastprisavtale.

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 5-1, må kunden, dersom han ønsker å si opp en tidsavgrenset fastprisavtale, dekke kraftleverandørens direkte økonomiske tap ved at leveransen ikke fullføres. Det direkte økonomiske tapet beregnes etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper.

Nemnda legger til grunn at klager har brutt fastprisavtalen og at hun må betale erstatning. Nemnda finner at det økonomiske tapet er sannsynliggjort. Nemnda legger videre til grunn at klager er tilbudt 25 % reduksjon i erstatningskravet dersom hun tegner ny fastprisavtale på ny adresse.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 18. juni 2012

Einar Kaspersen, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemnda sitt vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?