Søk på nettsiden

Sak: 12-31 Klage vedrørende årsgebyr – Telinet Energi AS

Saken gjaldt leverandørbytte / angrerett og ilagt årsgebyr. Klager avviste krav om årsgebyr og viste til at hun byttet leverandør etter kort tid hos Telinet og trodde det var det samme som å benytte angreretten. Telinet Energi AS viste til at de ikke mottok angreskjema og at årsgebyret ikke ville bli refundert ved en eventuell oppsigelse av avtalen. De valgte likevel å halvere årsgebyret for å imøtekomme klager. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder leverandørbytte / angrerett og ilagt årsgebyr.
 
Regelverk: Telinets vilkår om pris og prisendringer.

Historikk:
24.10.11 Klager tegnet kraftleveringskontrakt
18.11.11 Kraftleveransen startet
30.11.11 Leverandørbytte tilbake til tidligere leverandør
13.12.11 Faktura fra Telinet
20.12.11 Skriftlig tilbakemelding fra klager om oppsigelse


Krav: Klager avviser årsgebyr og krever tilbakebetalt kr 656,35.

Partenes anførsler:

Klager viser til at hun byttet leverandør etter kort tid hos Telinet og trodde det var det samme som å benytte angreretten.

Klager hevder at avbestilling ble utført innen reklamasjonsfristen og at hun ble kunde hos ny leverandør fra 30.11.11.

Klager ønsker ikke å godta tilbudet fra Telinet om halvering av årsgebyret, men har den 13.04.12 likevel betalt gebyret.

Klager avviser årsgebyr og krever tilbakebetalt kr 656,35 fra faktura nr …37 som hun allerede har betalt.

Telinet Energi AS viser til at klager tegnet kontrakt 24.10.11 og at de ikke mottok angreskjema innen angrefristen. I vilkårene står det at årsgebyret faktureres på første faktura og at det ikke vil bli refundert ved en eventuell oppsigelse av avtalen.

I denne saken har Telinet likevel valgt å halvere årsgebyret for å imøtekomme klager.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder leverandørbytte / angrerett og ilagt årsgebyr.

Nemnda legger til grunn at klager har en gyldig avtale som hun har sagt opp. I henhold til avtalen kommer kr 990 i tillegg for tilgang til avtalen inntil ett år av gangen og videre at årsgebyret ikke blir refundert ved en eventuell oppsigelse av avtalen. Ut i fra dette legger nemnda til grunn at klager må betale årsgebyret. Telinet Energi AS har tilbudt å halvere årsgebyret, og nemnda legger til grunn at de står ved det.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 18. juni 2012

Einar Kaspersen, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemnda sitt vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?