Søk på nettsiden

Sak: 12-65 Klage vedrørende inngåelse av avtale – årsgebyr – Telinet Energi AS

Saken gjaldt årsgebyr. Klager bestred krav om årsavgift på kr 990 og hevdet det ikke ble muntlig opplyst at det var ett års bindingstid og at en forskuttering på kr 990 var inngangsbillett før signering av kontrakt. Telinet Energi AS viste til at årsgebyr ikke ville bli refundert ved en eventuell oppsigelse av avtale. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder årsgebyr.
 
Regelverk: Telinets vilkår om pris og prisendringer.

Historikk:

12.01.12 Klager tegnet avtale: Strøm til innkjøpspris. Kr 990 for tilgang til avtalen
06.03.12 Klager sa opp avtalen


Krav: Klager bestrider krav om årsavgift på kr 990 og krav om kr 99 per måned.

Partenes anførsler:

Klager avviser krav på årsgebyr på kr 990 for 2012 og hevder det ikke ble muntlig opplyst at det var ett års bindingstid og at en forskuttering på kr 990 var inngangsbillett før signering av kontrakt. Klager hevder at hadde dette blitt opplyst, ville hun ikke signert, og hun mener avtalen er inngått på feil grunnlag og dermed ugyldig og ikke bindende.

Klager tilbakeviser påstand om at hun er registrert med feil avtale. Klager hevder det ikke er dokumentert at hun har en avtale som skal faktureres med kr 99 per måned.

Telinet Energi AS har først opplyst at klager hadde avtale om Strøm til innkjøpspris med årsgebyr på kr 990, men senere opplyst at klager sto registrert med feil avtale og at riktig avtale er kr 99 per måned.

Klager er fakturert for avtalen Strøm til innkjøpspris med: Årsgebyr Strøm til innkjøpspris, 1 mnd - kr 99,-, i tillegg til forbruk.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder årsgebyr.

Nemnda legger til grunn at klager har en gyldig avtale som hun har sagt opp. I henhold til avtalen kommer kr 990 i tillegg for tilgang til avtalen inntil ett år av gangen og videre at årsgebyret ikke blir refundert ved en eventuell oppsigelse av avtalen. Ut i fra dette legger nemnda til grunn at klager må betale årsgebyret.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 18. juni 2012

Einar Kaspersen, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemnda sitt vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?