Søk på nettsiden

Sak: 12-56 Klage vedrørende nedasfaltert grensemerke og flytting av stolpe – SKL Nett AS

Saken gjelder nedasfaltert grensemerke og flytting av stolpe.

Saken gjelder nedasfaltert grensemerke og flytting av stolpe.

Regelverk: Standard Tilknytningsvilkår § 3-10.

Krav: Klager avviser restkravet på kr 5 900 for fjerning av stolpe og krever at grensemerket gjenåpnes.

Partenes anførsler:
  
Klager hevder det var gjort avtale om fjerning av stolpe med en klar gjensidig forståelse av at dette skulle gjøres før asfaltering i området. Da asfalt ble lagt var stolpen ikke fjernet. Det var da ikke lenger aktuelt for klager å få den fjernet fordi deres muligheter for å utbedre området slik de ønsket var borte. To dager etter asfaltering kappet SKL stolpen, men kunne ikke fjerne hele.
 
Klager ønsket å benytte den plassen stolpen står på til parkering/planteområde/bod. Klager ønsket at SKL Nett AS og Telenor skulle samkjøre sine omleggingsarbeider slik at graving og asfaltering kunne gjøres i én operasjon.

Klager legger til grunn at det var avtalt at stolpen skulle flyttes før asfaltering. Klager hevder det ved flere anledninger ble presentert datoer og frister for når stolpen skulle fjernes uten at disse datoer eller frister ble overholdt.

Klager viser til at grensemerket ble asfaltert ned.

Klager bestrider kravet på kr 5 900 og krever at grensemerket skal gjenåpnes.


SKL Nett AS planla omlegging fra luftnett til kabelnett, men beboerne i området ønsket ikke dette. SKL NETT AS gikk bort fra disse planene og valgte heller å ruste opp luftnettet.

SKL Nett AS har krevet kr 5 900 for flytting av stolpe og dekker selv halvparten av kostnaden.

SKL har bestilt oppmåling og oppsetting av nytt grensemerke.

SKL påtar seg ikke ansvar for at flytting av stolpen ikke ble gjennomført innenfor klagers tidsrammer og kan ikke se at de har gitt løfter om fremdrift i denne omleggingen.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder nedasfaltert grensemerke og flytting av stolpe.

I henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 3-10 kan flytting eller fjerning av ledninger/nett utføres for rekvirentens regning.

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at arbeidet med flytting av stolpen var bestilt og jobben gjort da det ble avbestilt. Ut i fra dette må klager betale for utført arbeid.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.
 

Oslo, 22. august 2012

Einar Kaspersen, leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?