Søk på nettsiden

Sak: 12-48 Klage vedrørende oppsigelse av fastprisavtale – Ustekveikja Energi AS

Saken gjaldt gebyr ved oppsigelse av fastprisavtale. Klager avviste å betale oppsigelseskostnader da han flyttet og det ikke var mulig å overføre fastprisavtalen. Ustekveikja Energi AS viste til at klager ved avtaleinngåelsen var gjort kjent med de særvilkår som forelå for fasprisavtalen og de hadde derfor sendt klager en sluttavregning. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder gebyr ved oppsigelse av fastprisavtale.
 
Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale § 5

Historikk:
13.10.11 Klager inngår fastprisavtale for perioden 01.11.11 – 30.04.12
13.01.12 Klager sender melding om avslutning av avtale

Krav: Klager avviser å betale oppsigelseskostnader.

Partenes anførsler:

Klager leide bolig og egen strømavtale ble inngått. Ved flytting var det ikke mulig for klager å overføre fastprisavtalen, da han i sin nye bolig ikke har eget strømabonnement. Klager hevder at han har opplyst selskapet om dette og har sendt dem en forespørsel som ikke er besvart. Klager påpeker også at han i sluttfaktura har blitt fakturert en høyere pris enn det avtalen tilsier, og at forbruket er stipulert til å være mye høyere enn det i realiteten ville være. Klager avviser å betale oppsigelseskostnadene.

Ustekveikja Energi AS viser til at klager ved avtaleinngåelse er blitt gjort kjent med de særvilkår som foreligger for fasprisavtalen. De påpeker at dersom avtalen ikke videreføres ved flytting, anses dette som en oppsigelse og de har derfor sendt klager en sluttavregning. Kravet om oppsigelseskostander opprettholdes.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder gebyr ved oppsigelse av fastprisavtale.

Dersom kunden ønsker å si opp en tidsbegrenset fastprisavtale, må kunden dekke kraftleverandørens direkte økonomiske tap ved at leveransen ikke fullføres, jamfør § 5-1. Det direkte økonomiske tapet beregnes etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper.

Slik denne saken er belyst legger nemnda til grunn at klager ikke har bestridt at fastprisavtale er inngått. Nemnda legger videre til grunn at Ustekveikja Energi AS har sannsynliggjort tapet. Slik nemnda ser det er det ikke overraskende at det er bestemmelser om å dekke økonomisk tap ved brudd på avtale.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.
 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 22. august 2012

Einar Kaspersen, leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?