Søk på nettsiden

Sak: 12-60 Klage vedrørende oppsigelse av fastprisavtale – LOS AS

Saken gjaldt oppsigelse av fastprisavtale. Klager hevdet hun per telefon ga beskjed om oppsigelse av fastprisavtalen og senere sendte brev om dette. Hun krevde at tidspunktet for oppsigelsen skulle regnes fra telefonsamtalen. LOS AS viste til at de ikke kunne se å ha registret oppsigelsen klager hevdet å ha gjort via telefon. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder oppsigelse av fastprisavtale.
 
Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale §§ 3-2, 5-1 og 5-3.

Historikk:
01.11.11 Klager inngår fastprisavtale
20.02.12 Klager sender skriftlig oppsigelse på avtale

Krav: Klager krever at oppsigelsen gjelder fra 9. februar 2011, og at hun får etterbetalt det hun har betalt for mye.

Partenes anførsler:

Klager hevder at hun kontaktet selskapet via telefon i desember 2011/januar-februar 2012, og ga beskjed om at hun ville si opp fastprisavtalen. Hun ble påminnet om at det da ville påløpe et gebyr for oppsigelse av avtalen. Klager aksepterer og trodde at avtalen var sagt opp, og at hun går tilbake til tidligere avtaleprodukt. Noen uker senere tar klager igjen kontakt med selskapet og får da beskjed om at oppsigelse må være skriftlig. Hun sender inn brev om oppsigelse og hevder at hun har blitt fakturert for mye i henhold til det som skulle være avtalen. Klager aksepterer å betale oppsigelsesgebyr, men krever tilbakebetaling for det hun har betalt inn for mye, og at tidspunktet for oppsigelsen regnes fra telefonsamtalen i februar.

LOS AS viser til at de kan ikke se å ha registret oppsigelsen klager hevder å ha gjort via telefon, men utelukker ikke at klager kan ha snakket med en av deres saksbehandlere. LOS AS viser til at prisene ble høyere enn avtalt grunnet innføring av elsertifikater. Kunden er gjennom avtalevilkårene informert om at en slik prisstigning kunne komme på grunn av lovpålagte avgift.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder oppsigelse av fastprisavtale.

Det er ingen formkrav ved oppsigelse av en kraftleveringsavtale. Kraftleveringsavtalen kan sies opp med to ukers varsel, jf. Standard Kraftleveringsavtale § 5-3.

Slik denne saken er opplyst legger nemnda til grunn at oppsigelse ikke er registrert hos LOS AS før 22.02.12. Klager har ikke sannsynliggjort oppsigelse før denne dato.  Nemnda mener avregning kan gjøres per 01.03.12.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 22. august 2012

Einar Kaspersen, leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?