Søk på nettsiden

Sak: 12-78 Klage vedrørende avtale – For Better Days AS

Saken gjaldt nye avtalevilkår som fravek fra opprinnelig avtale. Klager ønsket å opprettholde den avtale han opprinnelig tegnet med selskapet. For Better Days AS kunne ikke imøtekomme kundens ønske da dette produktet ikke lenger eksisterte, noe de hadde informert kunden om. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder nye avtalevilkår som fraviker fra opprinnelig avtale
 
Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale § 5-3.

Historikk:
Klager tegnet kraftleveringsavtale med Skandiakraft AS
20.10.11 byttet Skandiakraft AS navn til For Better Days AS samt byttet profil og strømavtaler
 

Krav: Klager ønsker å opprettholde den avtale han opprinnelig tegnet med selskapet.

Partenes anførsler:

Klager ønsker å opprettholde den avtalen han opprinnelig tegnet med selskapet. Klager ønsker ikke å tvinges over på en ny prismodell som har et påslag som er 500% dyrere enn opprinnelig avtale.

For Better Days AS kan ikke imøtekomme kundens ønske om å forbli på Skandiakrafts produkt PrisGaranti, strøm til innkjøpspris + 8/mnd, da dette produktet ikke lenger eksisterer.

Skandiakraft AS skiftet navn til For Better Days AS, samt byttet profil og strømavtaler i oktober 2011. De informerte kundene om dette og om at kunden står fritt i å velge en ny leverandør dersom han ikke ønsker noen av deres nye avtaler.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder nye avtalevilkår som fraviker fra opprinnelig avtale.

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 5-3 kan en kraftleveringsavtale uten særskilt opphørsdato sies opp med to ukers frist. Slik denne saken er opplyst og dokumentert, kan ikke nemnda se at det er andre bestemmelser som gjelder, og standardavtalen om to ukers oppsigelsesfrist legges til grunn.

Etter nemndas oppfatning har For Better Days AS sagt opp avtalen i samsvar med standardavtalens oppsigelsesbestemmelser.

Nemnda finner ut i fra dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.


Oslo, 10. september 2012

Einar Kaspersen, leder
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?