Søk på nettsiden

Sak: 12-37 Klage vedrørende for lav spenning – Krav om erstatning - Tussa Nett AS

Saken gjaldt leverings-, informasjons- og erstatningsplikt. Klager fikk erstatning for skade på sin varmepumpe, men stilte seg undrende til den prosedyren Tussa Nett AS hadde fulgt i saken og mente selskapet hadde fraskrevet seg ansvar. Klager hevdet saken var mellom ham og Tussa Nett AS og ikke mellom ham og deres forsikringsselskap. Tussa Nett AS viste til at deres forsikringsselskap hadde kreditert klager og anså seg ferdig med saken. Nemnda var av den oppfatning at nettselskapet generelt sett måtte ta selvstendig stilling til det fremsatte kravet og ikke ensidig henvise kunden til kundens eller selskapets forsikringsselskap samt at de generelt sett ikke hadde plikt til å informere alle kunder om en slik mangel ved ytelsen.

Tussa Nett AS mener det ikke er noen grunn til å behandle saken da klager har fått dekket sitt erstatningskrav fra selskapets forsikringsselskap. Tussa Nett AS anser seg ferdig med saken.

Saken gjelder Tussa Nett AS sin leverings-, informasjons- og erstatningsplikt.

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 13-1, 13-2 og 13-3. Forbrukerkjøpsloven § 34.

Historikk:

29.06.11 Skade på klagers varmepumpe

28.10.11 Tussa 24 AS bekrefter i brev av 28.10.11 at skaden skyldes for lav spenning

 

Krav: Klager ber Elklagenemnda vurdere Tussa Nett AS ansvarsforpliktelser

 

Partenes anførsler:

Klager fikk skade på sin varmepumpe levert av Tussa 24. Tussa 24 reparerer pumpa og sender faktura til klager. Klager ber sitt forsikringsselskap dekke tapet, men får avslag. Klager får senere dekket tapet av Tussa Nett AS sitt forsikringsselskap.

Klager viser til at til tross for at kravet var omtvistet, gikk det til inkasso.

Klager stiller seg undrende til den prosedyren Tussa Nett AS har fulgt i denne saken og mener selskapet har fraskrevet seg ansvar. Klager viser til at han først ble henvist til sitt forsikringsselskap som eventuelt skulle ta saken opp med deres forsikringsselskap samt at han ble bedt om å sannsynliggjøre overfor deres forsikringsselskap hvorvidt skaden skyldtes at spenningen var for lav. Klager hevder saken er mellom ham og Tussa Nett AS og ikke mellom ham og deres forsikringsselskap.

Klager mener også at Tussa Nett AS har forsømt sin informasjonsplikt i forbindelse med feilspenningen. Klager mener også at Tussa Nett AS kunne hindret feilspenningen.

Tussa Nett AS viser til at deres forsikringsselskap har kreditert klager og anser seg ferdig med saken

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder leverings-, informasjons- og erstatningsplikt.

Elklagenemnda behandler klager fra forbrukere angående tvister som springer ut av avtaler mellom energiselskap og forbruker om overføring eller levering av elektrisk energi.  Saken gjelder Tussa Netts behandling av klagers krav, og nemnda er av den oppfatning at denne delen av saken kan behandles av nemnda selv om det økonomiske oppgjøret mellom partene har funnet sted.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er netteier ansvarlig for tap kunden lider som følge av forsinkelser eller mangler ved ytelsen.  Det er netteier som eventuelt er ansvarlig for tapet, og krav må stiles til netteier.  Netteier må selv ta stilling til om det foreligger et ansvar eller ikke. Vurderingen foretas av selskapet, eventuelt i samarbeid med forsikringsselskapet eller andre. Nettselskapet kan etter nemndas vurdering ikke henvise kunden til kundens eller selskapets forsikringsselskap.

Reparasjonen ble i dette tilfellet foretatt av Tussa 24. Dette er et eget selskap og som sådan har det rett til oppgjør uavhengig av saken mellom Tussa Nett AS og klager. Tussa 24 kunne således etter nemndas vurdering sende kravet til inkasso ved manglende oppgjør.

Det var i dette tilfellet mangel ved ytelsen i form av redusert spenning. Redusert spenning kan etter forholdene føre til skade på elektrisk utstyr. I andre tilfelle oppstår det ikke skade eller skadene kan være begrenset til enkelttilfeller. Nemnda er av den oppfatning at nettselskapet generelt sett ikke har plikt til å informere alle kunder om en slik mangel ved ytelsen. I de fleste tilfelle vil det være tilstrekkelig å avvente eventuelle klager fra kunder.    

Uttalelsen er enstemmig.

 

Oslo, 22. august 2012

Einar Kaspersen, leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge                                                                            

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?