Søk på nettsiden

Sak: 12-114 Klage vedrørende skade på inntakstrakt – krav om erstatning – Tussa Nett AS

Saken gjaldt ansvar for skade på inntakstrakt etter orkanen "Dagmar". Klager krevde dekket kostnad for utskifting av inntakstrakt. Årsaken til at trakten ble ødelagt var at energiverkets opphengsutstyr sviktet og ikke tålte påkjenningen av stormen. Tussa Nett AS viser til at det var ekstremvær med vind langt over orkan styrke. Tussa mener at årsaken til skaden lå utenfor deres kontroll. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder ansvar for skade på inntakstrakt etter orkanen "Dagmar".

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 13-1

 

Krav: Klager krever dekket kostnad på kr 5 834,30 for utskifting av inntakstrakt.

 

Partenes anførsler:

Klager viser til at i forbindelse med stormen "Dagmar" ble inntakstrakten til huset knekt av en flygende gjenstand. Trakten måtte skiftes. Årsaken til at trakten ble ødelagt var at energiverkets opphengsutstyr sviktet og ikke tålte påkjenningen av stormen.

Klager legger til at han tror nettselskapet ikke har fulgt opp krav til rydding langs lavspentlinjene.

 

Tussa Nett AS viser til at det var ekstremvær med vind langt over orkan styrke.

Tussa mener at årsaken til skaden lå utenfor deres kontroll.

Tussa legger til at deres anlegg er avsluttet på inntaksklemmene (skjøtehylser) før trakten, mens trakt med tamper ut er del av installasjonen i huset. Tussa reparerte innstrekket frem til inntaksklemmene og klager må dekke kostnadene for reparasjon av skaden i egen installasjon.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder ansvar for skade på inntakstrakt etter orkanen "Dagmar".

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Nemnda er av den oppfatning at skader av denne art forårsaket av orkan ligger utenfor nettselskapets kontroll og at Tussa Nett AS derfor ikke er erstatningsansvarlig i denne situasjonen.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 12. november 2012

Einar Kaspersen, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge          

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?