Søk på nettsiden

Sak: 12-132 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Eidsiva Nett AS

Saken gjaldt strømbrudd og krav om erstatning. Klager hevdet strømbrudd var årsaken til at PC'en var ødelagt da strømmen kom tilbake. Han krevde reparasjonsutgiften dekket av Eidsiva Nett AS. Selskapet avviste årsakssammenheng mellom strømutfall og skaden. De hevdet at elektrisk utstyr skal tåle ut/innkobling av nettet da dette ikke medfører over/underspenninger. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder strømbrudd og krav om erstatning.     

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13.

Historikk:

05.03.12 Strømbrudd

 

Krav: Klager krever reparasjonsutgiften på kr 1 891,- dekket av Eidsiva Nett AS.

 

Partenes anførsler:

Klager hevder strømbruddet var årsaken til at PC'en var ødelagt da strømmen kom tilbake etter strømbruddet. Klager krever reparasjonsutgiften på kr 1 891,- dekket av Eidsiva Nett AS.

 

Eidsiva Nett AS avviser årsakssammenheng mellom strømutfall og skaden. De hevder utstyr skal kunne tåle ut/innkobling av nettet da dette ikke medfører over/underspenninger. Strømutfallet skyldtes feil på høyspentkabel og ble funnet etter seksjonering.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder strømbrudd og krav om erstatning.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Nemnda legger til grunn at det i dette tilfellet ikke er sannsynliggjort at det foreligger en årsakssammenheng mellom strømbrudd og skaden. Nemnda legger vekt på at elektrisk utstyr skal tåle inn- og utkoblinger i nettet og at det ikke er opplyst om tilsvarende skader i området i det tidsrommet klagers skade oppsto.

På denne bakgrunn anses Eidsiva Nett AS ikke for erstatningsansvarlig. Nemnda finner etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 12. november 2012

Einar Kaspersen, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Astrid M. Hilde, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?