Søk på nettsiden

Sak: 12-137 Klage vedrørende kundeinnmelding – Lyse AS

Saken gjaldt ansvar for strømutgifter for periode før klager ble innmeldt som kunde og mens utbygger sto oppført som kunde. Klager avviste krav for nettleie og leveringspliktig kraft fra 15.11.10 til 01.03.12 og mente utbygger sto ansvarlig for manglende oppsigelse og gjennomføring av eierskifte samt overføring av avtalen på klager. Lyse AS hadde fakturert klager for nettleie og leveringspliktig kraft for perioden og viste til at endring kom inn 07.03.12 og endringen ble utført med tilbakevirkende kraft. Lyse AS anså seg som tredjepart i saken og mente dette var en tvist mellom utbygger og klager. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

Saken gjelder ansvar for strømutgifter for periode før klager ble innmeldt som kunde og mens utbygger sto oppført som kunde.       

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 11-1.

Historikk:

15.11.10 Utbygger sendte innmelding til Lyse AS. Strømmåler satt opp

04.12.10 Klager sendte flyttemelding til Lyse AS

01.03.12 Målerstand stipulert 30 561 kWh

07.03.12 Utbygger sendte melding om kundeendring. Endring utført med tilbakevirkende kraft

14.03.12 Målerstand avlest 29 757 kWh

 

Krav: Klager avviser krav for nettleie og leveringspliktig kraft fra 15.11.10 til 01.03.12.

 

Partenes anførsler:

Klager flyttet inn i ny bolig i november 2010 og sendte flyttemelding til Lyse AS 04.12.10. Klager hevder de deretter gjentatte ganger kontaktet Lyse AS og utbygger per epost og telefon om at kundeendring på strømmåler måtte bli gjort. Det ble utført i mars 2012. Klager mottok så strømregning for hele perioden fra de flyttet inn.                                        

Klager viser til at de i denne situasjonen ikke har hatt noe valg med hensyn til kraftleverandør eller strømavtale og med å ha oversikt over strømforbruket.

Klager viser til Standard Nettleieavtale § 11-1 og mener at utbygger på grunn av manglende oppsigelse av avtalen er ansvarlig for nettleien og kraftsalget inntil avtale ble inngått med klager. Klager mener at utbygger må betale frem til melding om eierskifte ble registrert mottatt av Lyse AS den 07.03.12.

 

Lyse AS har fakturert klager for nettleie og leveringspliktig kraft fra 15.11.10 til 01.03.12 med kr 31 999,69.

Lyse viser til at endring kom inn 07.03.12 og ble utført med tilbakevirkende kraft. Lyse påstår de ikke har mottatt noen henvendelser fra kunden i forbindelse med overtakelse av måler før i slutten av mars 2012.

Lyse AS anser seg som tredjepart i denne saken, da dette er en tvist mellom utbygger og klager.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder ansvar for strømutgifter for periode før klager ble innmeldt som kunde og mens utbygger sto oppført som kunde.

Nemnda legger til grunn at klager har bodd i huset i perioden 15.11.10 til 01.03.12 uten å ha mottatt faktura for nettleie og kraftforbruk. Nemnda legger videre til grunn at heller ikke utbygger som sto oppført som kunde på anlegget, mottok slike fakturaer i perioden.

Nemnda er av den mening at den som har brukt strøm, bør betale for den. Dette gjelder også i denne saken og selv om klager ikke var registrert som kunde. Nemnda mener imidlertid at klager, tross betalingsplikt, ikke skal tape på at han ikke var registrert som kunde. Etter nemndas oppfatning kan ikke Lyse AS kreve klager for pris for leveringspliktig kraft (ventetariff), men bare for rimeligste spotpris for denne perioden. Nemnda legger vekt på at klager ikke hadde hatt anledning til å velge kraftleverandør.

Nemnda anbefaler at regningen reduseres og at gjeldende spotpris for perioden legges til grunn.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda anbefaler at regningen reduseres og at gjeldende spotpris for perioden legges til grunn.

 

Oslo, 12. november 2012

Einar Kaspersen, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?