Søk på nettsiden

Sak: 12-149 Klage vedrørende anleggsbidrag – BKK Nett AS

Saken gjaldt tilkobling i kabelskap. Klager reagerte på at nettselskapet tilbød naboene gratis tilkobling til det kabelskapet han hadde betalt anleggsbidrag for og totalt bekostet med kr 16 000. Klager krevde kr 14 000 i kompensasjon. BKK Nett AS viste til at innbetalt anleggsbidrag ikke ga en kunde eiendomsrett til nettanlegget. De hadde av rimelighetshensyn likevel betalt tilbake anleggsbidraget fordi de gamle reglene fremsto som urettferdige for klager i forhold til dagens ordning. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder tilkobling i kabelskap.           

Regelverk: Standard Tilknytningsvilkår § 5.

Historikk:

1999 Klager monterte kabelskap på sin hytteeiendom. Totalkostnad kr 16 000.

 

Krav: Klager krever kr 14 000 i kompensasjon.

 

Partenes anførsler:

Klager viser til at han i 1999 sprengte/gravde ca. 10 m grøft og monterte kabelskap på sin eiendom. Han betalte anleggsbidrag med kr 8 000. Hans totalkostnad var på kr 16 000.

Klager reagerer på at nettselskapet nå tilbyr naboene gratis tilkobling til skapet. En nabo ønsket ikke skapet på sin eiendom i 1999, og klager tilbød ham å kjøpe seg inn i skapet ved behov.

Klager ser det slik at skal noen koble seg til hans skap, skal kostnaden deles.

Klager synes tilbudet om kr 8 000 er for lavt og mener kr 14 000 i kompensasjon er greit.

Klager legger til at nettselskapet tok hans strøm uten å varsle ham da de skulle koble til naboen.

 

BKK Nett AS viser til at innbetalt anleggsbidrag ikke gir en kunde eiendomsrett til nettanlegget. Netteier har drifts- og vedlikeholdsplikt til nettanlegget. Klager betalte anleggsbidrag med kr 8 000 i 1999.

BKK Nett AS vil av rimelighetshensyn likevel betale tilbake kr 8 000 for anleggsbidrag fordi de gamle reglene fremstår som urettferdige for klager i forhold til dagens ordning.

BKK Nett AS hevder det ikke var avbrudd hos klager i forbindelse med tilkobling av naboen. Det ble kun montert ny sikringslist og det var derfor ikke nødvendig å ta strømmen.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tilkobling i kabelskap.

Anleggsbidrag er regulert i Standard Tilknytningsvilkår § 5 hvor det går frem at nettselskapet kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. Permanent distribusjonsnett/stikkledning er normalt energiverkets eiendom og nettselskapet har drifts- og vedlikeholdsplikt. Dette gjelder også dersom distribusjonsnett/stikkledning er helt eller delvis finansiert ved anleggsbidrag.

Nemnda legger til grunn at kabelskapet er nettselskapets eiendom og at de har anledning til å knytte til andre kunder.

Selv om det ikke var forpliktet etter avtale eller vilkår, har BKK Nett AS likevel av rimelighetshensyn tilbakebetalt anleggsbidraget på kr 8 000 til klager. Nemnda mener klager er vel tilgodesett med det.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 12. november 2012

Einar Kaspersen, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Astrid M. Hilde, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?