Søk på nettsiden

Sak: 11-258 Klage vedrørende fakturering/avtalevilkår – Hafslund Strøm AS

Saken gjaldt produktendring fra Direkte variabel til Spotpris uten pristak. Rett før behandling i nemnda satte klager frem ønske om at saken skulle overføres til Forbrukerrådet eller utsettes. På dette grunnlag ble klagen enstemmig hevet. Klager måtte selv bringe saken inn for Forbrukerrådet.

Saken gjelder produktendring fra Direkte variabel til Spotpris uten pristak.       

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale 1-4. Avtaleloven § 36.

Historikk:

09.09.10 Kundeforhold opprettet etter telefonisk bestilling for videreføring av strømprodukt

22.12.10 Klager endret strømprodukt

05.10.11 Klager sender oppsigelse av kundeforholdet

 

Krav: Klager krever at faktura på kr 7 815,60 for perioden 01.11.10 – 01.03.11 halveres.

 

Partenes anførsler:

Klager mener han sommeren eller høsten 2010 ble oppringt av en selger fra Hafslund som anbefalte ham å gjøre justeringer i hans strømabonnement. Klager forsto det slik at han ville få en lav stabil pris. Han mottok regning for november og desember 2010 på kr 7 815,60 mens han for perioden før fikk regning på kr 2 038,45.

Klager mener han ikke fikk nødvendige opplysninger om produktendringen og mener avtalen ikke er gyldig på grunn av vanlige avtalerettslige prinsipper.

Klager hevder produktendringen har vært til ugunst for ham.

 

Hafslund Strøm AS viser til at klager videreførte sitt strømprodukt til ny adresse da han flyttet 09.09.10. Med virkning fra 22.12.10 endret klager produkt. Det ble ikke sendt angreskjema.

Hafslund har beregnet at klager har hatt en besparelse på ca kr 560 fra han endret produkt den 22.12.10 til han avsluttet kundeforholdet den 05.10.11.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder produktendring fra Direkte variabel til Spotpris uten pristak

Rett før behandling i nemnda satte klager frem ønske om at saken skulle overføres til Forbrukerrådet eller utsettes.

På dette grunnlag heves klagen. Klager må selv bringe saken inn for Forbrukerrådet.

Nemnda vil likevel kommentere at bytte av strømprodukt tilsvarer salg av strømprodukt og at bestemmelsene om angrerett da gjelder. Klager skulle fått angreskjema i dette tilfellet. Ettersom det er godtgjort at klager ville fått høyere pris med det tidligere strømproduktet, får manglende utlevering av angreskjema likevel ingen betydning. Nemnda legger til at klager kunne gå fra avtalen ettersom han ikke hadde fått angrerettskjema i henhold til avtalens § 4-1.

Nemnda bemerker også at slik de ser det er årsaken til at regningen ble så stor, var at den inneholdt etterslep av tidligere ikke fakturert forbruk på grunn av manglende selvavlesninger.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Klagen heves.

 

Oslo, 10. desember 2012

Einar Kaspersen, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?