Søk på nettsiden

Sak: 12-143 Klage vedrørende defekt termostat etter planlagt strømstans – krav om erstatning – Fortum Distribution AS

Saken gjaldt erstatningsansvar for defekt termostat etter planlagt strømstans. Klager krevde erstatning for ødelagt termostat og viste til at termostaten på badet var ødelagt da strømmen ble gjeninnkoblet. Fortum Distribution AS viste til at de varslet med lapper i postkassene til de berørte kundene før strømstans i forbindelse med vedlikehold og de avviste krav om erstatning. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder erstatningsansvar for defekt termostat etter planlagt strømstans.           

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 8-1, 8-3, 12 og 13.

Historikk:

19.04.12 Planlagt strømstans. Varslet. Varighet vel to timer.

 

Krav: Klager krever erstatning for ødelagt termostat.

 

Partenes anførsler:

Klager viser til at han hadde tatt sine forhåndsregler ved å slå av PC, TV osv før strømstansen. Termostaten på badet ble ikke slått av og var ødelagt da strømmen ble gjeninnkoblet. Termostaten hadde virket fram til strømmen ble frakoblet.

Klager hevder det må være årsakssammenheng mellom strømstansen og skaden. Klager hevder det er måten strømmen ble tatt på som er årsaken til at termostaten gikk i stykker.

Klager krever erstatning med kr 2 255 for ødelagt termostat.

 

Fortum Distribution AS viser til at de varslet med lapper i postkassene til de berørte kundene før strømstans på nettstasjon i forbindelse med vedlikehold.

Fortum avviser krav om erstatning og anfører at de ikke registrerte noe unormalt ved den planlagte strømstansen som ble gjennomført uten komplikasjoner.

Fortum mener en termostat må tåle å bli slått på og av.

Fortum viser til at 127 kunder var berørt av strømstansen og de ikke har mottatt andre krav.

Fortum hevder årsaken til skaden er utenfor deres kontroll og avviser erstatningsansvar.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder erstatningsansvar for defekt termostat etter planlagt strømstans.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Slik denne saken er belyst kan ikke nemnda se at det er sannsynliggjort årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og klagers skade. Nemnda legger vekt på at det ikke er sannsynliggjort for høy eller feil spenning. Nemnda legger også vekt på at anlegg skal tåle å bli spenningsatt og at det er påregnelig med ut- og innkobling i nettet. Ut i fra dette kan innklagede ikke bli erstatningsansvarlig.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 10. desember 2012

Einar Kaspersen, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?