Søk på nettsiden

Sak: 12-146 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt erstatningsansvar for økonomisk tap etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket etter et strømbrudd da Get HD boks og flatskjerm var ødelagt. Klager antok spenningen var for høy da strømmen kom tilbake etter strømbruddet. Hafslund Nett AS avviste erstatningsansvar og hevdet det ikke var noen mangel ved ytelsen og at forsinkelsen ikke skulle føre til skade på utstyr. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder erstatningsansvar for økonomisk tap etter strømbrudd.         

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13.

Historikk:

15.05.12 Avbrudd i strømforsyningen/feil på høyspentkabel. Ut/innkoblinger av høyspentnettet

 

Krav: Klager krever forsikringens egenandel dekket.

 

Partenes anførsler:

Klager viser til at etter strømbruddet var Get HD boks og flatskjerm ødelagt. Spotlys i taket glimtet sterkt da strømmen kom tilbake. Senere lyste de normalt. Klager tror spenningen var for høy da strømmen kom tilbake etter strømbruddet.

Klager viser til at Get HD boksen var ny i november 2011 og TV tatt i bruk i desember 2009.

Klager opplyser at anlegget har jordfeilvern og trolig overspenningsvern.

Klager mener Hafslund er ansvarlig for hennes økonomiske tap.

 

Hafslund Nett AS avviser erstatningsansvar og hevder det ikke var noen mangel ved ytelsen og at forsinkelsen ikke skal ha medført skade på utstyr. At noen apparater ikke tåler et avbrudd i strømforsyningen utløser ikke automatisk en erstatningsplikt. Apparater skal tåle visse påkjenninger som kan oppstå i strømnettet.

Hafslund har ikke mottatt klager fra andre berørte kunder.

Hafslund har anbefalt klager å ta erstatningsspørsmålet opp med forhandler.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder erstatningsansvar for økonomisk tap etter strømbrudd.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Slik denne saken er belyst kan ikke nemnda se at det er sannsynliggjort årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og klagers skade. Nemnda legger vekt på at det ikke er sannsynliggjort for høy eller feil spenning. Nemnda legger også vekt på at anlegg skal tåle å bli spenningsatt og at det er påregnelig med ut- og innkobling i nettet. Ut i fra dette kan innklagede ikke bli erstatningsansvarlig.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 10. desember 2012

Einar Kaspersen, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?