Søk på nettsiden

Sak: 12-177 Klage vedrørende fakturering – Telinet Energi AS

Saken gjaldt forskuddsbetaling. Klager krevde at fakturert forbruk samsvarte bedre med reelt forbruk og fant det urimelig at Telinet krevde så høy forskuddsbetaling. Telinet Energi AS hevdet klagers årsforbruk hadde vært lavere enn det som var beregnet fra netteiers side og som ble lagt til grunn for faktureringen av anleggene. Nemnda mente Telinet Energi AS måtte dokumentere at de hadde brukt nettselskapets måledata for forbruk og at de måtte dokumentere den prisen de hadde lagt til grunn i faktureringen.

Saken gjelder forskuddsbetaling.          

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale § 2-1.

 

Krav: Klager krever at fakturert forbruk samsvarer bedre med reelt forbruk.

 

Partenes anførsler:

Klager finner det urimelig og uakseptabelt at Telinet krever så høy forskuddsbetaling. Klager hevder han på det ene anlegget er krevet 30% for høyt og på det andre anlegget 60% for høyt.

Klager mener beregningen av forbruk må kunne justeres etter hver måned slik at man betaler noenlunde for sitt forbruk. Klager hevder faktureringen i hans tilfelle til de grader overskyter det reelle forbruket og den riktige belastningen.

Klager mener det ved slik overfakturering bør betales renter ut i fra at selskapet nyter godt av hans penger som er betalt for mye på grunn av selskapets mangel på avlesningssystem.

 

Telinet Energi AS hevder klagers årsforbruk har vært lavere enn det som var beregnet fra netteiers side og som ble lagt til grunn for faktureringen av anleggene.

Telinet beregner ingen renter om man ved årsoppgjør har betalt for mye eller for lite.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder forskuddsbetaling.

Nemnda finner at forskuddsbetaling på 30 – 60 % kan synes høyt, men det kan bero på forhold knyttet til forbrukets størrelse og / eller pris som nemnda ikke har oversikt over og som heller ikke er dokumentert.

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 2-1 benytter kraftleverandør måledata fra nettselskapet ved års- og sluttavregning av kunder. Nemnda mener Telinet Energi AS må dokumentere at de har brukt nettselskapets måledata for forbruk og at de må dokumentere den prisen de har lagt til grunn i faktureringen.

Nemnda legger til at kunder kan sende sine måleravlesinger både til netteier og til kraftleverandør.

Uttalelsen er enstemmig.

 

Oslo, 10. desember 2012

Einar Kaspersen, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?