Søk på nettsiden

Sak: 12-179 Klage vedrørende fastprisavtale - sluttavregning – Ustekveikja Energi AS

Saken gjaldt brudd på fastprisavtale / forvaltningsavtale. Klager avviste krav for brudd på avtale og hevdet tre års avtalen ble avsluttet i 2011 og at ingen ny avtale ble opprettet. Ustekveikja viste til at klager skiftet leverandør 31.05.12 og at han var bundet ut 2013. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder brudd på fastprisavtale / forvaltningsavtale.     

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale § 5-1.

Historikk:

30.03.07          Klager signerte to avtaler om Geilokraft, merket 18080 og 71203

31.05.12          Klager skiftet leverandør som førte til oppsigelse av avtalen merket 18080

Den andre avtalen merket 71203 løper

 

Krav: Klager avviser krav på kr 6 346,49 for brudd på avtalen merket 18080.

 

Partenes anførsler:

Klager viser til at kontrakten ble inngått i 2007 med tre års varighet og ett års oppsigelsestid. Klager hevder avtalen ble avsluttet i 2011 og at ingen ny avtale ble opprettet. Klager avviser å betale for brudd på avtalen.

 

Ustekveikja Energi AS viser til at strømavtalen Geilokraft er en forvaltningsavtale hvor kraft kjøpes inn med tre års innkjøpshorisont og er bindende for kunden i perioden hvor kraft er sikret. Avtalen har ett års oppsigelsestid.

Ustekveikja Energi AS legger til grunn at klager skiftet leverandør 31.05.12 som førte til oppsigelse av avtalen og at han er bundet ut 2013. De hevder klager må betale kr 6 346,49 i gebyr for det tap de har lidt ved at avtalen er brutt. De har ikke lidt tap for kraftkjøp for 2014 og 2015.

Geiloavtalen avvikles med virkning fra 01.01.14.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder brudd på fastprisavtale / forvaltningsavtale.

Etter nemndas oppfatning er de vilkår som er benyttet i dette avtaleforholdet uklare og vanskelig å forstå. Ustekveikja, som den profesjonelle part i avtaleforholdet, må bære ansvaret for konsekvensene av en uklar avtale. Nemnda legger også til grunn at avtalen om Geilokraft har likhetstrekk med en fastprisavtale og at regler om fastprisavtaler derfor er relevante.

Det går ikke klart frem av avtaleforholdet om klager er bundet i tre år. Uansett har klager hatt avtalen i mer enn tre år. Det fremgår heller ikke klart og tydelig hva som skjer etter tre år. Slik nemnda ser det har ikke Ustekveikja sørget for forlengelse av "fastprisavtalen". Når avtalen ikke fornyes, går kunden over på leverandørens standardprodukt, jamfør Standard Kraftleveringsavtale § 5-2 om fornyelse og opphør av tidsavgrensede fastprisavtaler. Standardprodukt kan sies opp med 14 dagers frist, jamfør avtalen § 5-3.

På denne bakgrunn kan klager si opp avtalen med 14 dagers varsel.

Nemnda anbefaler at bruddgebyr frafalles.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda anbefaler at bruddgebyr frafalles.

 

Oslo, 10. desember 2012

Einar Kaspersen, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?