Søk på nettsiden

Sak: 12-181 Klage vedrørende krav om erstatning – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt erstatningsansvar etter mangel ved ytelsen – en fase inn til klagers anlegg manglet. Klager krevde erstattet utgift til nye hvitevarer da alle apparatene plutselig ikke virket lenger, mens alt elektrisk av alle slag overalt ellers i boligen virket. Da nye hvitevarer kom i hus, virket ikke de heller. Elektriker fant da feilen utenfor boligen. Hafslund mente tapet kunne vært begrenset om klager hadde undersøkt nærmere om hvorfor alle hvitevarene hadde sluttet å virke. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder erstatningsansvar etter mangel ved ytelsen – en fase inn til klagers anlegg manglet.          

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13.

Historikk:

13.07.12 Klagers hvitevarer virket ikke lenger

24.07.12 Hafslund fikk melding om at det manglet en fase til klagers installasjon. Feilen ble utbedret på to timer.

 

Krav: Klager krever erstattet utgift til nye hvitevarer.

 

Partenes anførsler:

Klager viser til at hennes hvitevarer ikke virket lenger fredag 13. juli 2012. Siden alt elektrisk av alle slag overalt ellers i hele boligen virket, oppfattet klager det slik at hvitevarene var røket. Klager handlet nye hvitevarer for kr 15 298 ut i fra at de hvitevarene hun hadde ikke var nye, 4-8 år gamle, men likevel i god stand og i daglig bruk. Klager antok at hun likevel ville få beskjed om å gå til innkjøp av nye hvitevarer og fant på det tidspunktet ingen annen løsning enn å kjøpe nye varer.

Klager avviser påstand om at tapet er hennes egen feil siden hun ikke leide elektriker for å søke etter årsaken til at hvitevarene ikke virket.

Da de nye hvitevarene kom i hus, virket ikke de heller. Da ble elektriker tilkalt og han fant feilen utenfor boligen.

Klager legger til grunn at feilen lå i Hafslunds skap ute i gaten og at Hafslund heller ikke oppdaget den og at de må være erstatningsansvarlig.

 

Hafslund Nett AS viser til at da de fikk melding om at en fase manglet til klagers installasjon ble feilsøking iverksatt umiddelbart. Årsaken var dårlig kontakt på en sikringslist (kortslutningsvernet til kunden) i kabelskapet. Denne ble skiftet og mangelen utbedret på to timer. Hafslund mener avhjelp er iverksatt innen rimelig tid etter at nettkunden hadde gitt beskjed.

Hafslund mener tapet kunne vært begrenset om klager hadde undersøkt nærmere om hvorfor alle hvitevarene plutselig hadde sluttet å virke.

Hafslund kan ikke dekke kostnader til nye hvitevarer, men erstatte dokumenterte utgifter/tap til "fagmann" som fant at feilen lå i netteiers nett samt dokumenterte utgifter for utbedring av eventuelle skader på hvitevarer. Hafslund erkjenner at det har vært en mangel ved ytelsen og at de har et erstatningsansvar for tap nettkunden lider. Hafslund har ikke mottatt slike dokumenterte krav fra klager.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder erstatningsansvar etter mangel ved ytelsen – en fase inn til klagers anlegg manglet.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Slik denne saken er belyst kan ikke nemnda se at det er sannsynliggjort årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og klagers skade. Nemnda legger vekt på at kunden har ansvar for egen misforståelse og det var hennes risiko å kjøpe nye hvitevarer uten å ha undersøkt forholdet nærmere. Nemnda finner det rimelig at Hafslund dekker kostnader til fagmann som fant feilen i nettet, slik Hafslund selv har tilbudt.

Ut over dette finner nemnda ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 10. desember 2012

Einar Kaspersen, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?