Søk på nettsiden

Sak: 12-186 Klage vedrørende fakturagebyr – Fortum Distribution AS

Saken gjaldt fakturagebyr på AvtaleGiro. Klager avviste å betale fakturagebyr og viste til at da han tegnet avtale med Fortum Distribusjon AS på en stand, opplyste ikke selger om fakturagebyr. Fortum viste til avtalevilkårene hvor det gikk frem at ved avtalegiro vil beløpet trekkes automatisk og selve fakturaen sendt i posten og det påløp papirfakturagebyr. For å unngå dette, måtte man ha e-faktura avtale hvor faktura ble sendt nettbanken. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder fakturagebyr på AvtaleGiro.          

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale § 3. Fortums avtalevilkår.

Historikk:

02.02.11 Klager inngikk avtale med Fortum

02.08.12 Klager byttet til annen leverandør

 

Krav: Klager avviser å betale fakturagebyr.

 

Partenes anførsler:

Klager reagerer på at han blir belastet med papirfakturagebyr på kr 39.

Klager viser til at da han tegnet avtale med Fortum på en stand, opplyste ikke selger om fakturagebyr.

Klager viser til at da han tegnet avtale, sto det på kontrakten: Hvis du ønsker å betale så miljøvennlig og effektivt som mulig, logg deg inn på nettbanken din og opprett eFaktura og/eller AvtaleGiro. Klager mener ut fra dette og også utfra Fortums tilsendte infoskriv, at han ikke kunne se noe eksplisitt skille mellom eFaktura og AvtaleGiro.

Klager har byttet leverandør.

 

Fortum Distribution AS viser til at ved å ha avtalegiro vil beløpet trekkes automatisk på forfallsdag. Selve fakturaen med spesifikasjon vil bli sendt i posten, men da uten beløp i beløpsrubrikken. Papirfakturagebyr kr 39 vil påløpe. For å unngå dette, må man be om å få tilsendt fakturaen per e-post og man blir da automatisk trukket fra konto. Ved å ha e-faktura avtale, vil ikke fakturaen produseres på papir, men sendes elektronisk inn i nettbanken og det påløper heller ikke papirfakturagebyr.

Fortum viser til avtalevilkårene hvor det opplyses at det påløper papirfakturagebyr om e-faktura ikke opprettes.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder fakturagebyr på AvtaleGiro.

I avtalevilkårene klager har undertegnet ved opprettelsen av avtalen, går det frem at kunder som ikke har opprettet eFaktura vil få et gebyr per fakturakopi på kr 39 inkl. mva.

Nemnda finner avtalevilkårene klare og kan ut i fra det ikke anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 10. desember 2012

Einar Kaspersen, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?