Søk på nettsiden

Sak: 12-198 Klage vedrørende fra- og tilkobling – BKK Nett AS

Saken gjaldt kommunikasjon vedr. arbeid med fra/tilkobling av strømkabel. Klager mente hun ikke fikk nok informasjon om hvordan fra/tilkobling foregikk og at det hadde vært stor fare ved ferdiggjøring av kledningsskiftet etter gjeninnkobling. BKK Nett AS frakoblet kabel på husvegg da klager skulle skifte kledning og kom tilbake senere på dagen og koblet til. BKK mente det ikke var forbundet med fare å arbeide med kledningen i den perioden kabelen, som var helisolert, var frakoblet. Nemnda antok at bedre kommunikasjon mellom partene kunne avverget misforståelser.

Saken gjelder kommunikasjon vedr. arbeid med fra/tilkobling av strømkabel.      

Regelverk: Standard Tilknytningsvilkår § 4.

 

Krav: Klager ønsker bedre kommunikasjon vedr. arbeid med fra/tilkobling av strømkabel.

 

Partenes anførsler:

Klager mener hun ikke fikk nok informasjon om hvordan fra/tilkobling foregikk og at det hadde vært stor fare ved ferdiggjøring av kledningsskiftet etter gjeninnkobling.

Klager mener de jobbet under stor risiko og tidspress for å gjøre ferdig til tilkobling skulle utføres.

 

BKK Nett AS frakoblet kabel på husvegg da klager skulle skifte kledning. BKK kom tilbake etter et par timer, men det var ikke klart for tilkobling. BKK kom tilbake senere på dagen og koblet til.

BKK mener det ikke var forbundet med fare å arbeide med kledningen i den perioden kabelen, som var helisolert, var frakoblet.

Det var avtalt fast pris på arbeidet, kr 4 050.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder kommunikasjon vedr. arbeid med fra/tilkobling av strømkabel.

Nemnda anser denne saken for å ha sitt utspring i misforståelser og mangelfull kommunikasjon mellom partene. Nemnda anser det for godtgjort at kabelen ikke representerte noen fare under arbeidet med å skifte kledning på huset. Nemnda anser det også godtgjort at klager hadde betalt det som var avtalt og at klager ikke var blitt belastet med tilleggstid.

Nemnda antar at bedre kommunikasjon mellom partene kunne avverget misforståelser.

Uttalelsen er enstemmig.

 

Oslo, 10. desember 2012

Einar Kaspersen, leder
Martin Tonning, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Ola Bergheim, Energi Norge

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?