Søk på nettsiden

Sak: 12-171 Klage vedrørende gebyr ved oppsigelse av strømavtale – Fortum Markets AS

Saken gjaldt om gyldig strømavtale var inngått og om gebyr ved oppsigelse kunne kreves. Klager påsto han ikke inngikk avtale over telefon, men ba om å få tilsendt tilbud/avtale med e-post eller post. Han påsto han ikke mottok dette, og at han ikke hadde undertegnet leveringsavtale og heller ikke mottatt angrerettskjema. Fortum Markets AS viste til avtalevilkårene der det sto at et eventuelt brudd i avtalen innen tre måneder medførte kr 300 i bruddgebyr. Nemnda la reglene i angrefristloven om at uanmodet oppringing krever skriftlig aksept og ga klager enstemmig medhold også på dette grunnlag, jf. angrerettloven § 7 annet ledd bokstav a jf. § 10 a.

Saken gjelder om gyldig strømavtale var inngått og om gebyr ved oppsigelse kan kreves.   

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale § 1-2. Angrefristloven §§ 7.2a, jamfør 10a.

Historikk:

28.06.12 Telefonkontakt. Det er påstand mot påstand om avtale for tre måneder ble inngått over telefon

06.07.12 Fortum registrerte bestilling og sendte SMS til klager.

06.07.12 Klager avsluttet avtalen

Krav: Klager avviser å betale bruddgebyr på kr 300.

 

Partenes anførsler:

Klager påstår han ikke inngikk avtale over telefon, men ba om å få tilsendt tilbud/avtale med e-post eller post. Klager påstår han ikke mottok dette og at han ikke har undertegnet leveringsavtale og heller ikke mottatt angrerettskjema. Han mottok faktura og krav fra Kredinor uten purring.

 

Fortum Markets AS viser til avtalevilkårene der det heter at et eventuelt brudd i avtalen innen tre måneder medfører kr 300 i bruddgebyr. Klager inngikk avtalen 28.06.12 og avsluttet avtalen 06.07.12. Klager ble derfor fakturert kr 300 i bruddgebyr.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder om gyldig strømavtale var inngått og om gebyr ved oppsigelse kan kreves.

Slik denne saken er opplyst legger nemnda til grunn at klager mottok en uanmodet oppringing fra Fortum med tilbud om å tegne kraftleveringsavtale. I henhold til angrefristloven § 7. annet ledd bokstav a, jf. 10 a, skal forbrukeren ved uanmodet oppringing, før denne blir bundet av en avtale, også motta skriftlige opplysninger om at forbrukeren ikke blir bundet før et tilbud er akseptert skriftlig. Nemnda legger til grunn at det ikke er dokumentert at klager har akseptert skriftlig, og at det derfor ikke foreligger en gyldig avtale mellom partene.

Nemnda bemerker at som skriftlig aksept regnes også SMS, e-post eller telefax.

Nemnda legger også til grunn slik saken er opplyst, at angrefristen er benyttet innenfor fristen. Det er ikke dokumentert at det er sendt angreskjema eller når det er sendt angreskjema til klager. Klager har uansett angret innen 14 dager.

Som følge av at det ikke foreligger gyldig avtale, skal klager heller ikke betale bruddgebyr.

Nemnda anbefaler at klager gis medhold i at gyldig avtale ikke er inngått og at klager derfor heller ikke skal betale bruddgebyr på kr 300.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis medhold i at gyldig avtale ikke er inngått og at klager derfor heller ikke skal betale bruddgebyr på kr 300.

 

Oslo, 25. februar 2013

 

Espen Lindbøl, leder

Anne Kittilsen, Forbrukerrådet                                                                                

Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet

Ivar Lingaas, Energi Norge                                                      

Ola Bergheim, Energi Norge

                                  

Elklagenemndas vedtak er rådgivende

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?