Søk på nettsiden

Sak: 12-199 Klage vedrørende stenging – Fortum Distribution AS

Saken gjaldt refusjon av åpningsgebyr. Klager krevde refusjon av åpningsgebyr og hevdet hun ikke mottok stengevarsel. Hun kontaktet Fortum da anlegget var stengt og hun fant et brev om dette i postkassen. Hun betalte utestående pluss åpningsgebyr. Fortum hevdet at stengevarsel ble sendt 03.07.12 og at det ikke kom retur. De gikk derfor ut fra at det var mottatt av klager. Anlegget ble stengt 22.08.12. Nemnda la til grunn at stengeprosedyrene ikke var fulgt og anbefalte enstemmig at klager burde få refundert åpningsgebyret.

Saken gjelder refusjon av åpningsgebyr.

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 7-1, 1. pkt.

Historikk:

03.07.12 Stengevarsel sendt fra Kredinor. Grunnlag kr 2 266,61 inkl salær, renter og omkostn.

22.08.12 Stengt

23.08.12 Gjenåpnet

Det er påstand mot påstand med hensyn til sendt/mottatt stengevarsel.

I henhold til innsendt logg har Fortum Distribution AS ringt flere ganger i juli og august forut for stenging på et nummer som varsler: Ikke tilgjengelig. Dette telefonnummeret er et annet enn det klager står oppført med i telefonkatalogen.

Krav: Klager krever refusjon av åpningsgebyr.

 

Partenes anførsler:

Klager hevder hun ikke mottok stengevarsel. Etter et døgn med stengt anlegg var mat i fryser og kjøleskap ødelagt og måtte kastes.

Klager kontaktet Fortum da anlegget var stengt og hun fant et brev om dette i postkassen. Klager betalte utestående kr 1 734,95 pluss kr 2 000 for gjenåpning samme dag som det ble stengt og sendte kvittering på betalingen kl 14. Strømmen ble ikke koblet på før neste dag.

Klager påstår det ikke ville blitt stengt om hun hadde mottatt stengevarsel. Klager mener selskapet burde ringt henne da de ikke fikk noen reaksjon på stengevarselet.

Klager protesterer på at hun må betale åpningsgebyr ettersom hun ikke mottok stengevarsel og krever kr 2 000 returnert samt erstatning for maten hun måtte kaste.

 

Fortum Distribution AS hevder stengevarsel ble sendt 03.07.12 og at det ikke kom retur. De gikk derfor ut fra at det var mottatt av klager. Fortum Distribution AS viser til at det i mars, april, mai og juni ble sendt hhv. betalingspåminnelse, inkasso/betalingsoppfordring, purring og ny betalingsoppfordring samt brev med giro, alle fra Kredinor. Ingen av brevene kom i retur.

Fortum Distribution AS peker på at stengevarsel ble sendt 03.07.12 med betalingsfrist 31.07.12. Klager ringte inn en innsigelse 09.07.12 da hun mente at en del av beløpet var betalt til inkassoselskapet. Saken ble sjekket og det viste seg at fakturaen var betalt med KID nummer til kraftselskapet hun hadde ut februar 2012, altså ikke til Fortum Distribution AS. Saken ble derfor igangsatt 10.07.12 og anlegget ble stengt 22.08.12. Anlegget ble gjenåpnet etter at kvittering ble mottatt/behandlet neste dag. Anlegget var stengt i 24 timer. Fortum Distribution AS hevder mat i fryser ikke skal bli ødelagt på så kort tid.

Fortum Distribution AS avviser erstatningskrav og avviser å returnere åpningsgebyret.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder refusjon av åpningsgebyr.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 7-1 kan nettselskapet stenge kundens anlegg dersom det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side, eksempelvis vesentlig mislighold av forpliktelsen til å betale skyldig nettleie. Før stenging kan skje skal nettselskapet ha fulgt gjeldende prosedyrer for stenging. Hvis nettselskapet rettmessig har stengt et anlegg, vil det ikke gjenåpnes før all gjeld til nettselskapet og kostnader i samband med stenging og gjenåpning er betalt iht. avtalens § 7-3.

Når det gjelder stengeprosedyrene, legger nemnda vekt på at det er loggført at klager kom med en innsigelse mot kravet 09.07.12. Det er videre loggført at det ble sendt en e-post til klager 11.07.12, men det er ikke dokumentert om denne e-posten var et svar på innsigelsen.

Nemnda legger også vekt på at Fortum Distribution AS ringte til klager på et telefonnummer som var ugyldig. Nemnda mener Fortum burde ha sendt e-post eller brev til klager siden de ikke kom i kontakt med henne per telefon.

Nemnda finner at Fortum i sum ikke har fulgt stengeprosedyrene i § 7-1 og at de derfor ikke hadde anledning til å stenge.

Nemnda anbefaler at klager får refundert åpningsgebyr med kr 2 000, men finner ikke grunnlag for å anbefale at det gis erstatning for påstått ødelagt mat.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager får refundert åpningsgebyr med kr 2 000, men finner ikke grunnlag for å anbefale at det gis erstatning for påstått ødelagt mat.

 

Oslo, 25. februar 2013

 

Espen Lindbøl, leder

Anne Kittilsen, Forbrukerrådet

Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet

Ivar Lingaas, Energi Norge 

Ola Bergheim, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?