Søk på nettsiden

Sak: 12-212 Klage vedrørende strømbrudd på hytte – krav om erstatning – Luostejok Kraftlag SA

Saken gjaldt erstatningsansvar som følge av strømbrudd. Klager krevde erstatning med kr 8 109 for ødelagt kombiskap da han antok at hyppige strømbrudd var årsaken til at skapet sluttet å virke. Luostejok Kraftlag SA målte spenning hos kunden og spenningskvaliteten var innenfor forskrift om leveringskvalitet. De avviste krav om erstatning. Nemnda la til grunn at ytelsen ikke hadde noen mangel og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder erstatningsansvar som følge av strømbrudd.         

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 12-2

Historikk:

April 2012 Kombiskap, 5 år gammelt, var ødelagt

Krav: Klager krever erstatning med kr 8 109 for ødelagt kombiskap.

 

Partenes anførsler:

Klager oppdaget i slutten av april 2012 at kombiskapet på hytta var ødelagt. Det var i orden i mars. I perioden mars-april var det hyppige strømbrudd. Klager antar at hyppige strømbrudd var årsaken til at skapet sluttet å virke. Klager mener det ikke kan ikke være kulde som var årsaken da det er minimum 12 - 15 grader på hytta når de ikke er der.

Klager mener at spenningsmålinger utført i periode senere enn mars-april neppe kan være relevant/avgjørende for saken.

 

Luostejok Kraftlag SA har målt spenning hos kunden og spenningskvaliteten er innenfor rammen av forskrift om leveringskvalitet. Det er ikke påvist feil i nettet.

Luostejok Kraftlag SA avviser krav om erstatning for ødelagt utstyr.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder erstatningsansvar som følge av strømbrudd.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 12-2 har nettselskapets ytelse en mangel dersom den ikke er i samsvar med forskrift om leveringskvalitet eller avtalen med nettkunden.

Slik denne saken er opplyst legger nemnda til grunn at spenningen i nettet var i henhold til forskrift. Det var i alt ni varslede strømutkoblinger i perioden januar – april. Det er ikke sannsynliggjort at dette har hatt betydning for at kombiskapet ble ødelagt. Nemnda er av den mening at et kombiskap skal tåle ut- og innkoblinger i nettet.

Nemnda legger derfor til grunn at ytelsen ikke hadde en mangel og at det ikke er holdepunkter for at leveringskvaliteten ikke var i samsvar med forskrift.

Nemnda finner ut i fra dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 25. februar 2013

 

Espen Lindbøl, leder

Anne Kittilsen, Forbrukerrådet

Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet

Ivar Lingaas, Energi Norge 

Ola Bergheim, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?