Søk på nettsiden

Sak: 12-222 Klage vedrørende feil i nettet til fritidsbolig - Krav om erstatning – Ymber AS

Saken gjaldt ansvar for økonomisk tap da jordfeilbryter slo ut ved strømbrudd. Klager krevde sitt økonomiske tap refundert og hevdet at dårlig nett førte til defekt blandebatteri i bad, frostsprengt oppvaskmaskin og ødelagt vannbasert maling. Ymber AS mente årsaken til strømutkobling var fugler, lynoverspenning eller andre ytre påvirkninger. Det var ikke mulig å feilsøke da feilen bare varte i ett minutt og de hadde ikke fått melding om feil. Nemnda mente at årsaken til skaden lå utenfor selskapets kontroll og fant at det ikke var sannsynliggjort årsakssammenheng mellom feilen i nettet og klagers skade. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder ansvar for økonomisk tap da jordfeilbryter slo ut ved strømbrudd.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13

Historikk:

Oppgradert elanlegg i 2004 og senere skiftet fire jordfeilautomater som nå er tidsforsinket

Sommer 2011 To kurser var løst ut.

09.02.12 Varslet strømutkobling. Varighet ca 2 timer og 15 minutter.

16.01.12 Ikke varslet strømutkobling. Varighet ett minutt

Krav: Klager krever sitt økonomiske tap i 2011 og 2012 på kr 13 783 refundert.

 

Partenes anførsler:

Klager viser til at da de kom til fritidsboligen sommeren 2011 var to kurser løst ut.  I forbindelse med planlagt strømutkobling i februar 2012 oppdaget naboen at fire sikringer hos klager var løst ut. Da de kom til fritidsboligen sommeren 2012 var alle sikringer intakt. Det vil si at nettet har vært stabilt siden utkoblingen i februar 2012.

Klager hevder at dårlig nett førte til defekt blandebatteri i bad, frostsprengt oppvaskmaskin og ødelagt vannbasert maling.

 

Ymber AS viser til at høyspentbryter ble skiftet 09.02.12 og at de i løpet av året skiftet over 100 slike brytere uten at jordfeilbrytere hos kunder har slått ut.

Ymber AS mener årsaken til strømutkobling 16.01.12 er fugler, lynoverspenning eller andre ytre påvirkninger. Det var ikke mulig å feilsøke da feilen bare varte i ett minutt og de hadde ikke fått melding om feil.

Ymber AS hevder skaden skyldtes årsaker utenfor deres kontroll og avviser erstatningsansvar.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder ansvar for økonomisk tap da jordfeilbryter slo ut ved strømbrudd.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Slik denne saken er belyst legger nemnda til grunn at Ymber har godtgjort at årsaken til skaden lå utenfor deres kontroll. Nemnda kan heller ikke se at det er sannsynliggjort årsakssammenheng mellom feilen i nettet og klagers skade.

Nemnda bemerker at jordfeilbryter normalt ikke vil slå ut ved feil i utenforliggende nett med mindre det også er feil i eget anlegg.

Ut i fra dette anses Ymber AS ikke for erstatningsansvarlig.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 25. februar 2013

 

Espen Lindbøl, leder

Anne Kittilsen, Forbrukerrådet

Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet

Ivar Lingaas, Energi Norge 

Ola Bergheim, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?