Søk på nettsiden

Sak: 12-220 Klage vedrørende strømbortfall i småbruk/sommersted– krav om erstatning – Fortum Distribution AS

Saken gjaldt ansvar for økonomisk tap etter strømbortfall der uvedkommende / en annen kunde hadde gjort endringer / fjernet klagers inntakssikringer i Fortums kabelfordelingsskap. Klager krevde erstatning for ødelagt fryseskap med innhold samt arbeid i forbindelse med dette. Han hevdet at naboen hadde åpnet kabelfordelingsskapet, tatt klagers hovedsikringer og flyttet dem til sitt anlegg slik at han selv igjen fikk strøm mens klager ble strømløs. Klager hevdet kabelskapet ikke var låst, men lukket. Fortum Distribution AS viste til at de ikke hadde noen mulighet til å vite at klager var uten strøm. Fortum rykket ut straks de fikk beskjed. De presiserte at kabelskapet var låst i henhold til forskrift og avviste erstatningsansvar. Nemnda la til grunn at årsaken til skaden lå utenfor Fortums kontroll. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder ansvar for økonomisk tap etter strømbortfall der uvedkommende / en annen kunde hadde gjort endringer / fjernet klagers inntakssikringer i Fortums kabelfordelingsskap.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13

Historikk:

15. september 2012 - Klager oppdaget at hans anlegg var strømløst og tok kontakt med Fortum.

Krav: Klager krever erstatning for ødelagt fryseskap med innhold samt arbeid i forbindelse med dette, totalt kr 7 951,90.

 

Partenes anførsler:

Klager hevder naboen åpnet kabelfordelingsskapet, tok klagers hovedsikringer og flyttet dem til sitt anlegg slik at han selv igjen fikk strøm mens klager ble strømløs. Klager viser til at hans fryseskap med innhold ble ødelagt og krever erstatning fra Fortum.

Klager påpeker at kabelskapet ikke var låst, men lukket.

Klager hevder Fortum er erstatningsansvarlig i egenskap av å være hans netteier.

 

Fortum Distribution AS viser til at uvedkommende hadde gjort endringer i kabelfordelingsskapet som klager er tilknyttet. Fortum hevder de ikke hadde noen mulighet til å vite at klager var uten strøm. Fortum rykket ut straks de fikk beskjed.

Fortum presiserer at kabelskapet var låst i henhold til forskrift. Fortum tilbakeviser påstand om at kabelskapet ikke var låst, men lukket.

Fortum hevder at uvedkommende ikke har tillatelse til å låse opp skapdørene til fordelingsskap. Når uvedkommende velger å åpne skap, er det noe Fortum ikke kan ha kontroll over.

Fortum legger til at kunder har tapsberegningsplikt og må ved rimelige tiltak selv sørge for at anlegget kan være uten strøm en periode siden strømbrudd kan forekomme over kortere og lengre perioder.

Fortum avviser erstatningsansvar.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder ansvar for økonomisk tap etter strømbortfall der uvedkommende / en annen kunde hadde gjort endringer / fjernet klagers inntakssikringer i Fortums kabelfordelingsskap.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Slik denne saken er opplyst legger nemnda til grunn at Fortum har godtgjort at årsaken til skaden lå utenfor deres kontroll. Nemnda legger videre vekt på at skapet var avstengt på en måte som er vanlig for slike skap og som er i samsvar med gjeldende forskrift.

Nemnda finner ut i fra dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 18. mars 2013

 

Espen Lindbøl, leder

Anne Kittilsen, Forbrukerrådet

Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet

Ivar Lingaas, Energi Norge 

Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?