Søk på nettsiden

Sak: 12-233 Klage vedrørende sluttavregning for kraftleveranse – Eidsiva Nett AS

Saken gjaldt tvist om fakturert forbruk for en periode i 2000 – 2002. Nemnda avviste enstemmig saken fra behandling fordi klage ikke var sendt innen rimelig tid etter at klager hadde mottatt endelig svar på sin reklamasjon.

Saken gjelder tvist om fakturert forbruk for en periode i 2000 – 2002.

Saken har vært behandlet tidligere i en annen nemnd.

Regelverk: Tidligere versjon av Standard Nettleieavtale §§ 2-4 og 2-5. Nemndsavtalen pkt. 3-2.

Historikk:

02.10.2000 – Klager (tre studenter) ble kunde

14.02.2002 – Kundeforhold opphørte

Det er mindre enn ett års mellomrom mellom avlesninger

2003 – Klager underskrev gjeldsbrev på hovedkrav kr 17 185,50

2008 – Eidsiva foreslo å avkorte kravet til kr 15 000 og ga svarfrist

2012 – Utleggsforretning

2012 – Klager tilbød å betale kr 15 000

Krav: Klager avviser fakturert forbruk og trekker tilbake tilbudet om å betale kr 15 000. Klager krever at kravet faller bort for tort og svie.

 

Partenes anførsler:

Klager aksepterte ikke fakturert forbruk i sluttavregningen i 2002 og betalte ikke regningen. Klager hevder han selv ikke leste av måler ved innflytting eller utflytting, men kun en gang etter at han hadde bodd på stedet i 3-4 måneder. Klager avviser et så stort forbruk og viser til at det ble brukt ved til oppvarming i alle vintermånedene og at de var bortreist i ferier.

Klager hevder han underskrev gjeldsbrevet i 2003 under bristende forutsetninger.

Klager har i brev av 12.12.07 til Eidsiva stilt spørsmål ved om det var feil ved anlegg eller måler.

Klager aksepterte ikke Eidsivas tilbud i 2008 om å betale kr 15 000. Klager viser til at kommunikasjonen sviktet mellom partene. Klager legger vekt på at energiselskapet fusjonerte/endret navn og at inkassoselskapet overtok fordringen. Klager hevder at brev han sendte energiselskapet ikke kom i retur.

Klager avviser fakturert forbruk og trekker tilbake tilbudet om å betale kr 15 000. Klager krever at kravet faller bort for tort og svie.

 

Eidsiva Nett AS ber Elklagenemnda vurdere å avvise saken da den gjelder forhold mer enn ti år tilbake. 

Eidsiva Nett AS viser til at klager betalte nettleien i den tiden han var kunde hos nettselskapet. Han har derimot ikke betalt sluttavregningen for kraftleveransen. Eidsiva Nett AS har ikke levert kraft til klager, kun nettleie. Klager var kunde i 16 ½ måneder, over to vintre og en sommer, med årsforbruk på ca 32 000 kWh.

Eidsiva Nett tilbakeviser påstand om at klager er fakturert 50 % mer enn tidligere forbruk på målepunktet, men innrømmer likevel at forbruket er høyere enn normalt.

Verken opprinnelig krav på kr 17 185,50 eller redusert krav på kr 15 000 ble akseptert. Kravet gjelder etterfakturering av kraftleveranse. Klager har betalt alle nettleiefakturaene, disse er avregnet i hht. registrert forbruk, han har ikke fremsatt klage på nettleien.

Eidsiva Nett hevder klager har vedgått kravet ved å signere gjeldsbrevet. Kravet er juridisk sikret og bevitnet av politiet.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om fakturert forbruk for en periode i 2000 – 2002.

Nemnda avviser saken fra behandling. Nemnda legger nemndsavtalen punkt 3.2, 2. punktum til grunn. Det heter i punktet at "Som hovedregel bør klageren på forhånd ha reklamert overfor energiselskapet uten at tvisten er løst. Klagen bør sendes innen rimelig tid etter at klager har mottatt endelig svar på sin reklamasjon."

Nemnda legger vekt på at klager ikke har klaget i perioden fra han underskrev gjeldsbrev i 2003 til 2008, og heller ikke fra 2008 til utleggsforretning kom i 2012. Nemnda legger til grunn at klager ikke har sendt klage innen rimelig tid både i den første og andre tidsperioden. Med hjemmel i nemndsavtalen avviser nemnda saken fra behandling i Elklagenemnda.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda avviser saken.

 

Oslo, 22. april 2013

 

Espen Lindbøl, leder

Anne Kittilsen, Forbrukerrådet

Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet

Astrid M. Hilde, Energi Norge 

Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?