Søk på nettsiden

Sak: 13-001 Klage vedrørende forbruk – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager krevde fakturert forbruk justert til normalt forbruk som for tidligere år. Han mente måleren måtte ha gått feil fra 2010 til februar 2012. Skagerak Nett AS viste til at måleren ble kontrollert og at det ikke ble funnet feil. Nemnda fant det sannsynlig at klager hadde brukt den strøm som var målt og han ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 6-3.

Historikk:

Våren 2012 – Klager bygget om hytta og la inn vann, toalett og alle typer maskiner

Forbruket er stipulert i perioden fra 03.04.10 til 01.02.12.

15.05.12 – Måleren ble kontrollert. Ingen feil funnet. Ny måler satt opp

Krav: Klager krever fakturert forbruk justert til normalt forbruk som for tidligere år.

 

Partenes anførsler:

Klager mener måleren må ha gått feil fra 2010 til februar 2012 og avviser fakturert forbruk. Klager viser til at forbruket har vært jevnt fra 2003 til 2012 da de bygget om hytta og la inn vann og alle typer maskiner. Forbruket ble følgelig høyere da.

 

Skagerak Nett AS viser til at måleren ble kontrollert og at det ikke ble funnet feil. Skagerak viser til at det i forbindelse med målerbyttet ble tatt foto av målerstand på nedtatt måler. I tillegg sto det en gammel seriemåler i anlegget som de også tok foto av og som de ikke kjente til. På denne måleren viste telleverket tall som i en periode lå i nærhet av målerstand på hovedmåler. Skagerak lurer på om det kan ha forekommet avlesninger på feil måler.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-3 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr alene grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet.

Nemnda legger til grunn at det ikke var feil ved måleren. Når det ikke er funnet feil på måleren, og det målte forbruket representerer et påregnelig forbruk, må kunden, om han likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette. Nemnda kan ikke se at et lavere forbruk er sannsynliggjort i dette tilfellet. Nemnda kan heller ikke se at det målte forbruket er upåregnelig.

I og med at det ikke er påvist feil med måler eller ved strømnettet, og at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig, finner nemnda det sannsynlig at klager har brukt den strøm som er målt.

Nemnda finner etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 22. april 2013

 

Espen Lindbøl, leder

Anne Kittilsen, Forbrukerrådet

Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet

Ivar Lingaas, Energi Norge 

Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?