Søk på nettsiden

Sak: 13-013 Klage vedrørende strømstans/langvarig avbrudd/spenning – krav om erstatning for ødelagt alarmkontroller på hytte – Rollag Elverk SA

Saken gjaldt ansvar for strømavbrudd. Klager krevde erstatning for defekt alarmkontroller etter strømbrudd og hevdet at det ved innkobling av strøm etter strømbrudd var for høy spenning i nettet. Rollag Elverk SA hevdet strømutfallet ikke skyldtes feil i deres nett. Nemnda la til grunn at det i dette tilfellet ikke var sannsynliggjort at det forelå en årsakssammenheng mellom strømbrudd og skaden og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder ansvar for strømavbrudd.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13. Forskrift 302 – Kontrollforskriften.

Historikk:

02.12.12 Strømbrudd i ca. 12 ½ time.

Alarmkontroller installert i 2004 ble ødelagt

Krav: Klager krever erstatning med kr 10 438 for defekt alarmkontroller etter strømbrudd.

 

Partenes anførsler:

Klager hevder at det ved innkobling av strøm etter strømbrudd var for høy spenning i nettet. Klagers alarmkontroller ble ødelagt. Rapport fra leverandøren av kontrolleren sier at kontrolleren kan ha vært utsatt for overspenning. Klager krever full erstatning for anskaffelse av en tilsvarende alarmkontroller.

Rollag Elverk SA hevder strømutfallet ikke skyldtes feil i deres nett. De viser til at EB kraftproduksjon drev med ombygging. I den forbindelse er også innmatingspunktet til Rollags nett bygget om.

Rollag hevder de ikke kunne forutse at EB hadde satt inn så små sikringer foran kabelen ut til koblingsanlegget og avviser erstatningsansvar.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder ansvar for strømavbrudd.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Nemnda legger til grunn at det i dette tilfellet ikke er sannsynliggjort at det foreligger en årsakssammenheng mellom strømbrudd og skaden. Nemnda legger vekt på at elektrisk utstyr skal tåle inn- og utkoblinger i nettet.

Nemnda bemerker at klager har krav på kr 600 i henhold til bestemmelsene i Forskrift 302 om kompensasjon ved svært langvarige avbrudd.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 22. april 2013

 

Espen Lindbøl, leder

Anne Kittilsen, Forbrukerrådet

Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet

Ivar Lingaas, Energi Norge 

Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?