Søk på nettsiden

Sak: 13-003 Klage vedrørende faktura – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt krav om kompensasjon for oppfølgingsarbeidet med å avklare fakturaspørsmål etter at klager hadde nedlagt ca. 10 timer på forgjeves oppfølging av Hafslund. Hafslund hadde sendt e-post til klager som etter deres syn belyste alle forhold rundt klagers kundeforhold og avviste at klager var berettiget til kompensasjon. Nemnda la til grunn at det ikke var hjemmel for å tilkjenne erstatning for tort og svie hverken i Standard Nettleieavtale § 13 eller i henhold til alminnelige erstatningsregler. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder krav om kompensasjon for oppfølgingsarbeidet med å avklare fakturaspørsmål.

Regelverk: Forskrift 302 § 14-2. Standard Nettleieavtale § 13.

Historikk:

14.10.11 – Kundeforhold opprettet. Hovedsikringer 3x160A. Forventet årsforbruk i underkant av 78 000kWh.

 

Krav: Klager ønsker kompensasjon for oppfølgingsarbeidet med å avklare fakturaspørsmål.

 

Partenes anførsler:

Klager klaget på en faktura den 09.10.12 og fulgte opp saken for å få svar.

Klager hevder Hafslund neglisjerer selvpålagte tidsfrister gjentatte ganger og viser kundeforakt. Klager ønsker rimelig kompensasjon for tort og svie etter å ha nedlagt ca. 10 timer på forgjeves oppfølging av Hafslund.

 

Hafslund Nett AS sendte en e-post til klager den 04.01.13 som etter deres syn belyste alle forhold rundt klagers kundeforhold. Hafslund beklager at de ikke besvarte klagers henvendelse på et tidligere tidspunkt.

Hafslund kan ikke se at det er feil ved faktureringen og kan heller ikke se at klager er berettiget til kompensasjon for klagers eget arbeid i forbindelse med henvendelsene til kundesenteret. Hafslund kan ikke se at klager har hatt et økonomisk tap.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder krav om kompensasjon for oppfølgingsarbeidet med å avklare fakturaspørsmål.

Nemnda legger til grunn at det ikke er hjemmel for å tilkjenne erstatning for tort og svie hverken i Standard Nettleieavtale § 13 eller i henhold til alminnelige erstatningsregler. Nemnda kan heller ikke se at klager har hatt et økonomisk tap. Ut i fra dette legger nemnda til grunn at det ikke påhviler Hafslund Nett AS noe ansvarsgrunnlag.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 27. mai 2013

Espen Lindbøl, leder
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Astrid M. Hilde, Energi Norge

    

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?