Søk på nettsiden

Sak: 13-062 Klage vedrørende sluttavregning – Telinet Energi AS

Saken gjaldt om klager var gitt korrekt sluttavregning. Klager hevdet han hadde fått for lite tilbakebetalt, og krevde ytterligere kr 578,39. Telinet hevdet omtvistet differanse var årsgebyr, renter og purregebyr som ikke ble tilbakebetalt. Nemnda viste til vilkårene og mente at i dette tilfellet burde kun den del av årsgebyret som dekket perioden klager var kunde kunne kreves. Nemnda anbefalte enstemmig at klager burde få tilbakebetalt en forholdsmessig andel av årsgebyret med renter.

Saken gjelder om klager er gitt korrekt sluttavregning.

Regelverk: Telinets vilkår for levering av strøm.

Historikk:

21.12.11 – Kundeoppstart

Februar 2013 – Leverandørbytte

 

Krav: Klager hevder han har fått for lite tilbakebetalt og krever ytterligere kr 578,39.

 

Partenes anførsler:

Klager hevder Telinet i sluttavregningen krever årsgebyr, renter og purregebyr, men at disse poster allerede er krevet i avregningen.

Klager hevder også at Telinet overfakturerer. Klager viser til at han i andre a kontofaktura fra Telinet ble krevet over kr 10 000 som utgjør langt mer enn hele hans strømforbruk på ett år. Klager viser til at han i sluttavregningen fikk tilbakebetalt ca 60 %.

 

Telinet Energi AS har sendt sluttavregning med tilgodebeløp kr 11 068,85 for utbetaling 25.02 13.

Telinet hevder omtvistet differanse er årsgebyr, renter og purregebyr som ikke blir tilbakebetalt.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder om klager er gitt korrekt sluttavregning.

Nemnda kan ikke se at det står noe om årsgebyr ved sluttavregning i Telinets vilkår. Det er imidlertid regulert i vilkårene at årsgebyr blir trukket ut ved bruk av angrerett. Når det ikke er

regulert i vilkårene, legger nemnda til grunn at forskuddsbetalt årsgebyr også blir trukket ut ved sluttavregning. I dette tilfellet bør således kun den del av årsgebyret som dekker perioden klager var kunde kunne kreves, mens den resterende del bør refunderes med renter.

Nemnda vil for øvrig bemerke at a konto beløp skal være slik at det i størst mulig grad reflekterer et påregnelig årsforbruk, noe som ikke synes å være tilfelle her.

Nemnda anbefaler at klager får tilbakebetalt en forholdsmessig andel av årsgebyret med renter.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager får tilbakebetalt en forholdsmessig andel av årsgebyret med renter.

 

Oslo, 27. mai 2013

Espen Lindbøl, leder
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Astrid M. Hilde, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?