Søk på nettsiden

Sak: 13-068 Klage vedrørende tilbakebetaling – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt tilbakebetaling av tilgodebeløp. Klager krevde varslet tilgodebeløp utbetalt og avviste faktura pålydende kr 790. Klager hevdet han var ukjent med denne fakturaen og undret seg over at han først i februar 2013 ble gjort kjent med den ubetalte fakturaen. Hafslund Nett AS viste til at ved en feil ble det ikke avdekket at a konto på kr 790 for 4. kvartal 2012 fortsatt var utestående og tilgodebeløpet ble redusert tilsvarende. Nemnda la til grunn at det forelå et gyldig krav og at sluttavregningen var korrekt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder tilbakebetaling av tilgodebeløp.

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 6-5

Historikk:

11.10.83 - 15.10.12 Kundeforhold

 

Krav: Klager krever varslet tilgodebeløp utbetalt og avviser faktura pålydende kr 790.

 

Partenes anførsler:

Klager henvendte seg i desember 2012 til Hafslund fordi han etterlyste varslet tilgodebeløp. I januar 2013 mottok han et beløp som var kr 790 lavere enn det varslede beløp. Klager henvendte seg igjen til Hafslund i januar og februar 2013. Klager mottok e-post fra Hafslund i februar 2013 vedlagt kopi av ubetalt faktura av oktober 2012 på kr 790 for strøm og nettleie for perioden oktober – desember 2012. Klager hevder han da var ukjent med denne fakturaen og undrer seg over at han først i februar 2013 gjøres kjent med den ubetalte fakturaen. Klager undrer seg også over at Hafslund først registrerte den som betalt og senere avdekket at den var ubetalt.

Klager legger vekt på at fakturaen datert 05.10.12 gjelder forventet forbruk av strøm og nettleie for perioden oktober – desember 2012. Klager presiserer at opphør av kundeforholdet var 14.10.12. Klager nevner at leiligheten ikke har elektrisk oppvarming.

 

Hafslund Nett AS mener saken gjelder manglende innbetaling av kr 790 i a konto for 4. kvartal 2012. Da Hafslund mottok opphør med bestilling fra ny kunde den 15.10.12 ble det produsert en opphørsfaktura med tilgodebeløp som var en avregning for kundeavlest forbruk i perioden 01.01.12 – 15.10.12. Ved en feil ble det ikke avdekket at a konto på 790 fortsatt var utestående og tilgodebeløpet ble redusert tilsvarende.

Hafslund mener de har redegjort for at kundeforholdet er fullt og helt oppgjort og at klager ikke har noe tilgodehavende hos dem for dette kundeforholdet.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tilbakebetaling av tilgodebeløp.

Nemnda legger til grunn at det foreligger et gyldig krav og at sluttavregningen er korrekt.

Nemnda legger til grunn at et krav i utgangspunktet ikke faller bort selv om det er gjort en feilfakturering.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 27. mai 2013

Espen Lindbøl, leder
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Astrid M. Hilde, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?