Søk på nettsiden

Sak: 13-019 Klage vedrørende nettleieavtale og ventetariff – Lyse Elnett AS

Saken gjaldt uenighet om betaling for periode klager ikke kjente til at hun var oppført som kunde. Klager avviste betalingsplikt for omtvistet periode og undret seg over at Lyse hadde godkjent en avtale om et kundeforhold til henne uten at hun selv hadde bedt om det. Lyse Elnett AS viste til at de mottok flyttemelding 02.01.13 via Internett og at den hadde virkning tilbake i tid til 01.11.12. Lyse hadde tilbudt å kompensere klager for påslaget i den perioden hun sto på leveringsplikt. Nemnda la til grunn at den som hadde brukt strømmen måtte betale for den uavhengig av hvem som hadde meldt klager inn som kunde. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om betaling for periode klager ikke kjente til at hun ble oppført som kunde.

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 2.

Historikk:

02.01.13 – Flyttemelding innsendt. 01.11.12 er flyttedato med klagers overtagelse av avtalen

01.11.12 - 08.01.13 – Omtvistet periode

 

Krav: Klager avviser betalingsplikt for omtvistet periode.

 

Partenes anførsler:

Klager undrer seg over at Lyse har godkjent en avtale om et kundeforhold til henne og hevder hun ikke kjente til at strømabonnementet ble overført til henne med virkning fra 01.11.12.  Klager viser til at Lyse først gjorde henne kjent med dette 08.01.13. Klager undrer seg også over å ha mottatt faktura med stipulerte målerstander og at hun er krevet for strøm levert i henhold til reglene om leveringsplikt.

Klager avviser betalingsplikt for omtvistet periode.

 

Lyse Elnett AS viser til at de mottok flyttemelding 02.01.13 og at den hadde virkning tilbake i tid til 01.11.12.

Lyse har tilbudt å kompensere klager for påslaget i den perioden hun sto på leveringsplikt.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om betaling for periode klager ikke kjente til at hun ble oppført som kunde.

Det går frem av Standard Nettleieavtale § 2 at dersom uttak av kraft skjer uten at gyldig nettleieavtale foreligger, anses brukeren å ha godtatt og tiltrådt nettselskapets vilkår for nettleie. Dersom gyldig kraftleveringsavtale ikke foreligger, anses brukeren å ha godtatt og tiltrådt nettselskapets vilkår for levering av kraft i samsvar med reglene om leveringsplikt.

Nemnda legger til grunn at uavhengig av hvem som har meldt klager inn som kunde, må hun betale for den kraft hun har brukt. Den målerstand som er oppgitt ved overtagelse av abonnementet kan fremstå som underlig, men nemnda kan ikke se at det har betydning for sakens utfall siden dette er i kundens favør.

Nemnda bemerker at det har tatt uforholdsmessig lang tid for innklagede å registrere kundeskifte og gi tilbakemelding om at kundeforholdet er opprettet.

Nemnda legger til grunn at Lyse allerede har frafalt tillegget for ventetariff og finner ut i fra dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 19. juni 2013

Espen Lindbøl, leder
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?