Søk på nettsiden

Sak: 13-060 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Rollag Elverk SA

Saken gjaldt strømstans, frosset vann og økonomisk tap tilknyttet klagers hytte. Klager krevde rørleggerutgift på kr 4 791,25 dekket, og viste til at da han kom til hytta var vannet i fullisolert bod med varmeovn frosset. Det var 20-30 minusgrader ute. Rollag Elverk SA viste til at årsaken til strømstansen var feil hos overliggende leverandør av kraft og hevdet årsaken til skaden skyldtes årsaker utenfor deres kontroll og avviste erstatningsansvar. Nemnda mente at selv om feilen oppsto i overliggende nett fikk det ikke betydning for kunden idet han forholdt seg til sin kontraktspart som var Rollag Elverk SA. Nemnda la også til grunn at det forelå en årsakssammenheng mellom feilen i nettet og klagers skade. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder strømstans, frosset vann og økonomisk tap i hytte.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13.

Historikk:

02.12.12 – Strømstans i vel 10 timer

 

Krav: Klager krever rørleggerutgift på kr 4 791,25 dekket.

 

Partenes anførsler:

Klager viser til at da han kom til hytta var vannet frosset. Vannskapet står i en fullisolert bod med varmeovn på 18 grader. Det var 20-30 minusgrader ute.

Klager hevder det ikke ble informert om strømstansen.

Klager viser til at forsikringens egenandel overstiger utgiften og at klager derfor ikke får dekket tapet fra forsikringsselskapet.

Klager krever rørleggerutgift på kr 4 791,25 dekket.

 

Rollag Elverk SA viser til at årsaken til strømstansen var feil hos overliggende leverandør av kraft. Det ble montert feil type bryter for deres uttak under ombygging av kraftstasjonen. Rollag Elverk SA hevder de ikke hadde mulighet til å påvirke hva slags brytere leverandøren monterte inn i sitt anlegg. De har fått beskjed om at hele det monterte bryteranlegget vil bli skiftet ut. De viser til at de innkalte alle tilgjengelige mannskaper for å få koblet om og få spenningssatt så store deler av nettet som mulig.

Rollag Elverk SA viser til at deres web-side ble oppdatert med nyheter om strømbruddet.

Rollag Elverk SA hevder årsaken til skaden skyldtes årsaker utenfor deres kontroll og avviser erstatningsansvar.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder strømstans, frosset vann og økonomisk tap i hytte.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Nemnda legger til grunn at det i denne saken foreligger en forsinkelse etter § 12-1. Nettselskapet har erkjent at det oppsto en feil og at dette skyldtes forhold i overliggende nett. Selv om feilen oppsto i overliggende nett får det ikke betydning for kunden idet han forholder seg til sin kontraktspart som er Rollag Elverk SA. Hvorvidt feilen skyldes Rollag Elverk eller overliggende nett, blir et forhold mellom disse selskapene som kunden ikke er en part i. Nemnda finner videre at feilen er innenfor nettselskapets kontroll.

Nemnda legger også til grunn at det foreligger en årsakssammenheng mellom feilen i nettet og klagers skade.

På denne bakgrunn mener nemnda at Rollag Elverk SA er erstatningsansvarlig i denne saken. Nemnda legger vekt på at tapets størrelse ikke er bestridt av nettselskapet, og anbefaler at klager får dekket sin rørleggerutgift på kr 4 791,25.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager får dekket sin rørleggerutgift på kr 4 791,25.

 

Oslo, 19. juni 2013

Espen Lindbøl, leder
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?