Søk på nettsiden

Sak: 13-085 Klage vedrørende etterfakturering – AS Eidefoss

Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert krav etter feilkobling av måler i mars 2010. Klager mente at ved en så enkel montørfeil burde AS Eidefoss dekke sitt tap selv. Eidefoss viste til at før installasjon av ny måler var det registrert et årsforbruk på ca 35 000 kWh, og etter at feilen oppsto var det avregnet bare 1 100 – 1 400 kWh. Senere målinger i 2013 viste at årsforbruket ville ligge på ca 35 000 kWh som tilsvarte forbruket før feilkoblingen. Nemnda anså klager for ikke å ha vært i aktsom god tro og mente nettselskapet kunne etterfakturere. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering på grunn av feilkoblet måler.

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 5-4.

Historikk:

Mars 2010 Nytt elektrisk anlegg og ny måler etter brann

24.01.13 – Feilkoblingen ble rettet

 

Krav: Klager avviser etterfakturert krav.

 

Partenes anførsler:

Klager er i februar 2013 etterfakturert på bakgrunn av feilkobling i mars 2010. Klager legger vekt på at montøren så feilen med en gang og mener at ved en så enkel montørfeil bør Eidefoss dekke sitt tap selv.

 

AS Eidefoss viser til at installatør ferdigmeldte sitt arbeid i mars 2010 og at måleren ble plombert av dem i mai samme år.

Eidefoss viser til at før installasjon av ny måler i mars 2010 var det registrert et årsforbruk på ca 35 000 kWh og etter målerfeilen oppsto var det avregnet bare 1 100 – 1 400 kWh. Eidefoss anser kunden for ikke å ha vært i god tro når avviket mellom tidligere regninger og regningene fra perioden med feilmåling er så stort som i dette tilfellet. Senere målinger i 2013 viser at årsforbruket vil ligge på ca 35 000 kWh som tilsvarer forbruket før feilkoblingen.

Eidefoss har etterfakturert ut fra et antatt årsforbruk på 30 000 kWh for perioden mai 2010 – 01.01.2013. De anser etterberegningen for å være sterkt rabattert.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering på grunn av feilkoblet måler.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet stipulere forbruket dersom måleapparatet ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruk eller hvis måleapparatet ikke har virket. Forbruket beregnes på grunnlag av anleggets tidligere normale forbruk eller på basis av nye kontrollmålinger i en tilsvarende periode. Nettselskapet kan kreve etterbetaling for den tid målerfeilen kan ettervises.

Når feilen kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet likevel ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

I denne saken legger nemnda til grunn at differansen på årsforbruket før og etter installasjon av den nye måleren var så stor at klager ikke kan anses for å ha vært i aktsom god tro.

På denne bakgrunn mener nemnda at AS Eidefoss kan kreve etterbetaling fra feilen oppsto. Nemnda har ikke bemerkninger til etterberegningen.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 19. juni 2013

Espen Lindbøl, leder
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?