Søk på nettsiden

Sak: 13-061 Klage vedrørende flytting av stolpe – NTE Nett AS

Saken gjaldt spørsmål om det var berettiget med anleggsbidrag. Klager krevde betalt beløp refundert og at hun ble behandlet likt som naboene. Klager viste til at hun i 2008 betalte for flytting av en stolpe fra sin fritidseiendom og at arbeidet ble utført i 2010. Klager hevdet at det kort tid etter ble fjernet stolper på naboeiendommene uten at disse måtte betale anleggsbidrag. NTE Nett AS viste til at klager selv hadde initiert arbeidet med flytting av stolpe. Det forelå ingen planer hos NTE om å kable luftstrekket i området på dette tidspunktet. På et senere tidspunkt ble arbeid med kabling av øvrig luftnett initiert av NTE, og dette arbeidet kom ikke inn under reglene for anleggsbidrag. Nemnda la til grunn at klagers arbeid utløste anleggsbidrag og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder spørsmål om det er berettiget med anleggsbidrag.

Regelverk: Standard Tilknytningsvilkår §§ 3-10 og 5.

Historikk:

Februar 2008 – Anleggsbidrag ble beregnet for fjerning av stolpe

Oktober 2008 – Anleggsbidrag ble betalt

Våren 2010 – Stolpen ble fjernet

 

Krav: Klager krever innbetalt beløp refundert og at hun blir behandlet likt som naboene.

 

Partenes anførsler:

Klager viser til at hun i juni 2010 fikk flyttet stolpe fra sin fritidseiendom. Regningen lød på kr 24 616. Dette ble betalt i oktober 2008.

Klager hevder at i 2010, kort tid etter at hennes stolpe ble fjernet i juni, fikk naboer spørsmål fra NTE om de ønsket å få fjernet sine stolper på energiverkets regning. Klager hevder at det kort tid etter ble fjernet stolper på naboeiendommene.

Klager finner det sannsynlig at en avgjørelse om å legge kabel i området må ha vært en prosess som på forhånd må ha vært kjent da NTE foretok flyttingen av hennes stolpe. Klager legger vekt på at flyttingene er sammenfallende i tid.

Klager undrer seg over at hun måtte betale for flytting mens naboene slipper dette. Hun krever at hun blir behandlet likt som naboene.

 

NTE Nett AS viser til at klager selv har initiert arbeidet med flytting av stolpe. Arbeid som er initiert av energiselskapet medfører ikke tilsvarende krav om anleggsbidrag fra hytteeierne.

I dette tilfellet var flytting av stolpe initiert av klager, og denne jobben kom derfor inn under reglene for anleggsbidrag. Det forelå ingen planer hos NTE om å kable luftstrekket i området på dette tidspunktet.

NTE viser til at et par hyttekunder ønsket økt effekt sommeren 2010 og fikk samtidig tilbud om kabling. Deres anleggsbidrag ble redusert dersom de holdt grøft selv.

NTE tilbakeviser påstand om at arbeidet med klagers stolpe og arbeidet med kabling av øvrig luftnett var sammenfallende i tid.  NTE hevder at fjerning av klagers stolpe i henhold til deres logg er gjennomført 01.03.10. De mener de har fulgt vilkårene og avviser krav om tilbakebetaling av hele eller deler av innbetalt anleggsbidrag for utført arbeid med stolpeflytting.

På et senere tidspunkt ble arbeid med kabling av øvrig luftnett initiert av NTE, og dette arbeidet kom ikke inn under reglene for anleggsbidrag. Øvrige kunder fikk dermed ikke beregnet anleggsbidrag for arbeidet.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder spørsmål om det er berettiget med anleggsbidrag.

I henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 3-10 kan flytting eller fjerning av ledninger/nett utføres for rekvirentens regning. Nettselskapet kan i henhold til § 5 fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder.

Slik denne saken er opplyst legger nemnda til grunn at flytting av stolpen var initiert av klager i 2008 noe som utløser anleggsbidrag og at arbeidet ble utført i 2010.

Nemnda finner ut i fra dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 19. august 2013

Espen Lindbøl, leder
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?