Søk på nettsiden

Sak: 13-071 Klage vedrørende opphørsfaktura – Midt-Telemark Energi AS

Saken gjaldt tvist om tilgodebeløp. Klager krevde tilgodebeløp på kr 955 utbetalt og viste til at det gikk frem av fakturaen at han hadde et tilgodebeløp. Midt-Telemark Energi AS hadde redegjort for at beløpet kr 955 i nettleie i opphørsfaktura sto oppført som tidligere fakturert forskudd, men at det ikke var betalt. De viste også til kontoutskriften. Nemnda kunne ikke se at kontoutskriften var uriktig og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder tvist om tilgodebeløp.

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 6-3.

 

Krav: Klager krever tilgodebeløp på kr 955 utbetalt.

 

Partenes anførsler:

Klager hevder han har til gode kr 955 hos Midt-Telemark Energi AS og viser til det som går frem av side 2 i faktura nr 1031876.

 

Midt-Telemark Energi AS har redegjort for at beløpet kr 955 i nettleie i opphørsfaktura står oppført som tidligere fakturert forskudd, men at det ikke er betalt. Midt-Telemark Energi AS viser også til kontoutskriften.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om tilgodebeløp.

Slik saken er dokumentert, legger nemnda til grunn at klager ikke har betalt kr 955,-. Nemnda viser til kontoutskriften og kan ikke se at den er uriktig.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 19. august 2013

Espen Lindbøl, leder
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?