Søk på nettsiden

Sak: 13-074 Klage vedrørende anleggsbidrag – Nordlandsnett AS

Saken gjaldt antall timer fakturert i anleggsbidrag for omlegging fra luftspenn til jordkabel. Klager bestred antall timer fakturert for anleggsbidrag og hevdet at montøren og lærlingen var til stede én dag og at de denne dagen var borte fra arbeidsstedet i flere timer. Klager hevdet at maksimal fakturerbar tid kunne være 15 timer. Nordlandsnett AS viste til at beregningen var sammenholdt med normtall og at noe av timebruken var utplukk av materiell, avklaringer, retur av materiell og dokumentasjon av utført arbeid som ikke gjøres på montasjestedet. Nemnda fant totaliteten rimelig, og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder antall timer fakturert i anleggsbidrag for omlegging fra luftspenn til jordkabel.

Regelverk: Standard Tilknytningsvilkår § 5. Forskrift 302 § 17-5.

Historikk:

Beregnet anleggsbidrag på kr 12 000 undertegnet 06.12.11.

 

Krav: Klager bestrider antall timer fakturert for anleggsbidrag.

 

Partenes anførsler:

Klager bestrider det antall timer som er fakturert i faktura på kr 13 715 i anleggsbidrag for omlegging fra luftspenn til jordkabel. Klager viser til at det er fakturert 26 timer, mens han hevder at montøren og lærlingen var til stede én dag og at de denne dagen var borte fra arbeidsstedet i flere timer. Klager hevder at maksimal fakturerbar tid er 15 timer.

 

Nordlandsnett AS opprettholder kravet og viser til at beregningen er sammenholdt med normtall. De viser også til at noe av timebruken er utplukk av materiell, avklaringer, retur av materiell og dokumentasjon av utført arbeid. Dette gjøres ikke på montasjestedet. Timebruken er dokumentert ved timelister.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder antall timer fakturert i anleggsbidrag for omlegging fra luftspenn til jordkabel.

Nemnda bemerker at Nordlandsnett AS ikke har anledning til å ta seg betalt for opplæring av lærlingen. Nemnda forutsetter derfor at selskapet ikke har fakturert klager for dette. Nemnda forutsetter videre at lærlingen er avregnet med en gjengs pris for lærlinger som er lavere enn for montører. Nemnda anser totaliteten i saken for rimelig, dersom disse forutsetningene er ivaretatt.

Nemnda finner ut i fra dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 19. august 2013

Espen Lindbøl, leder
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?