Søk på nettsiden

Sak: 13-097 Klage vedrørende feil med brannalarmanlegg – krav om erstatning – NTE Nett AS

Saken gjaldt feil med brannalarmanlegg – krav om erstatning. Klager hevdet at arbeid med strømnettet/jording i området utløste feilmelding på brannanlegget. Klager fikk feilen utbedret og regningen lød på kr 2 787,50 som ble krevd refundert. NTE Nett AS hevdet at utstyr som tilkobles fordelingsnettet normalt skal tåle vanlig ut- og innkobling av strømmen. NTE hevdet at det var utenfor deres kontrollsfære at klagers alarmanlegg måtte resettes og avviste erstatningsansvar. Nemnda fant det mest sannsynlig at det var en mangel ved klagers utstyr og at selskapet ikke kunne være erstatningsansvarlig i dette tilfellet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder et gårdsbruk med privatforbruk i bolig og næringsforbruk i fjøs i samme abonnement.

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 8-2 og 13-1.

Historikk:

13. – 15.04.13 – NTE hadde jordfeilsøk i trafokrets

 

Krav: Klager krever utgiften på kr 2 787,50 refundert.

 

Partenes anførsler:

Klager viser til at arbeid med strømnettet/jording i området utløste feilmelding på brannanlegget. Klager fikk feilen utbedret og regningen lød på kr 2 787,50. Klager hevder feilen åpenbart hadde sammenheng med NTEs virksomhet og krever utgiften refundert.

 

NTE Nett AS hevder at utstyr som tilkobles fordelingsnettet normalt skal tåle vanlig ut- og innkobling av strømmen. I henhold til avtalens § 8-2 kobler de ut abonnenter i korte perioder for å lokalisere og utbedre feil i nettet og kan ikke se hvordan de kunne unngått eller overvunnet konsekvensene av hendelsen. NTE hevder at det er utenfor deres kontrollsfære at klagers alarmanlegg måtte resettes og avviser erstatningsansvar.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder feil med brannalarmanlegg – krav om erstatning.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Nemnda legger til grunn at et anlegg skal tåle å bli spenningssatt og at det er påregnelig med ut- og innkobling i nettet. Nemnda finner det mest sannsynlig at det var en mangel ved klagers utstyr som førte til feilmelding slik at det måtte resettes etter utkobling i nettet. Ut i fra dette kan NTE Nett AS ikke bli erstatningsansvarlig.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 19. august 2013

Espen Lindbøl, leder
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?