Søk på nettsiden

Sak: 13-111 Klage vedrørende sluttavregning – Telinet Energi AS

Saken gjaldt krav på årsavgift og stipulert forbruk etter at leveringsavtale opphørte. Klager krevde fullt tilgodebeløp på kr 3 009,67 utbetalt. Klager fant det urimelig at hun skulle betale stipulert strømforbruk for mars og april etter opphør i februar. Klager fant det også urimelig at hun skulle betale årsavgift. Telinet Energi AS la til grunn at klager hadde sagt opp etter at fakturaen var produsert og at fakturaen sto ubetalt. Nemnda kunne ikke se at Telinet hadde dokumentert avtalegrunnlag verken for årsgebyr eller for krav om forskuddsbetaling for en periode etter at klager hadde sagt opp kraftleveringsavtalen. Nemnda ga klager enstemmig medhold.

Saken gjelder krav på årsavgift og stipulert forbruk etter at leveringsavtale opphørte.

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale § 2-1.

Historikk:

07.02.13 – Oppsigelse av kundeforhold

18.02.13 – Opphør effektuert

04.03.13 – Betalingsfrist for faktura for stipulert forbruk for mars og april 2013 samt årsgebyr

 

Krav: Klager krever fullt tilgodebeløp på kr 3 009,67 utbetalt.

 

Partenes anførsler:

Klager sa opp sitt kundeforhold 07.02.13, effektuert 18.02.13, og avviser krav for stipulert strømforbruk for mars og april 2013 samt årsavgift, tilsammen kr 1 598,48.

Klager viser til at hun ble forskuddsfakturert og har betalt kr 3 009,67 for mye iht. sluttavregning. Klager protesterer på at kravet er trukket fra beløpet hun har betalt for mye.

Klager finner det urimelig at hun skal betale stipulert strømforbruk for mars og april etter opphør i februar. Klager finner det også urimelig at hun skal betale årsavgift.

 

Telinet Energi AS legger til grunn at klager har sagt opp etter at fakturaen var produsert og at fakturaen står ubetalt.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder krav på årsavgift og stipulert forbruk etter at leveringsavtale opphørte.

Slik denne saken er belyst og dokumentert, kan ikke nemnda se at Telinet har dokumentert avtalegrunnlag for årsgebyr på kr 990 i sluttfakturaen. Nemnda kan heller ikke se at det er sannsynliggjort et berettiget krav for perioden 01.03. – 01.05.13 da klager allerede hadde sagt opp kraftleveringsavtalen.

Ut i fra dette anbefaler nemnda at klager gis medhold i kravet om å få fullt tilgodebeløp på kr 3 009,67 utbetalt.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager får fullt tilgodebeløp på kr 3 009,67 utbetalt.

 

Oslo, 19. august 2013

Espen Lindbøl, leder
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?