Søk på nettsiden

Sak: 13-129 Klage vedrørende erstatning for ødelagt varmepumpe ved planlagt strømstans – SFE Nett AS

Saken gjaldt uenighet om ansvar for ødelagt varmepumpe. Klager krevde erstatning for ødelagt varmepumpe og hevdet den ble ødelagt av gjentatte strømbrudd. Reparatør mente hovedkort sannsynligvis var brent på grunn av overspenning. SFE Nett AS bekreftet at det var flere korte strømstanser på grunn av arbeid i høyspentnettet. De mente at varmepumper eller annet elektrisk utstyr skal tåle strømstanser og oppstart etter stans og avviste erstatningsansvar. Nemnda kunne ikke se at det var dokumentert eller sannsynliggjort årsakssammenheng mellom hendelser i nettet og klagers skade og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om ansvar for ødelagt varmepumpe.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13. Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet

Historikk:

Uke 15 – Planlagte strømbrudd

11.04.13 – Strømbrudd. Varmepumpen, ca 5 år gammel, ville ikke starte etter det.

 

Krav: Klager krever erstatning for ødelagt varmepumpe.

 

Partenes anførsler:

Klager hevder varmepumpen ble ødelagt av gjentatte planlagte strømbrudd. Klager hevder ikke å ha blitt varslet om de planlagte strømbruddene. Reparatør mener hovedkort sannsynligvis er brent på grunn av overspenning.

 

SFE Nett AS bekrefter at det var flere korte strømstanser i uke 15 på grunn av arbeid i høyspentnettet. Strømstansene ble ikke varslet.

SFE mener de ikke er erstatningsansvarlige for enhver skade som måtte oppstå ved ikke varslet planlagt avbrudd. SFE mener videre at varmepumper eller annet elektrisk utstyr skal tåle strømstanser og oppstart etter stans.

SFE Nett AS kan ikke se at de hadde avvik fra krav til spenningskvalitet på det aktuelle tidspunktet. SFE avviser erstatningsansvar.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om ansvar for ødelagt varmepumpe.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Nemnda legger til grunn at et anlegg skal tåle å bli spenningssatt og at det er påregnelig med ut- og innkobling i nettet. Nemnda kan ikke se at det er dokumentert eller sannsynliggjort årsakssammenheng mellom hendelser i nettet og klagers skade.

Ut i fra dette kan SFE Nett AS ikke bli erstatningsansvarlig.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

 

Oslo, 19. august 2013

Espen Lindbøl, leder
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?